Worldwide 24/7 Emergency Response Submit an Enquiry
Metallagning med tvärkilar

Metallagning med tvärkilar

Metalock-lagning och metallagning med tvärkilar

Metallagning med tvärkilar eller metalockning är en enkel men effektiv metod för lagning av sprickor i gjuten metall utan att behöva svetsa.

Kallreparationer av alla slags spräckta eller knäckta komponenter

Kallreparationer av alla slags spräckta eller knäckta komponenter av gjutjärn, gjutstål eller aluminium. Att komponenterna går sönder brukar bero på överbelastning, olyckor, felaktig användning av utrustningen eller defekter i gjutgodset.

Metalock-lagning och metallagning med tvärkilar

Några av fördelarna med Metalock-metoden:

  • Dämpar och absorberar tryckpåkänningar
  • Ger en bra ”expansionsfog” för sådana gjutgodskomponenter som cylinderfoder, topplock till dieselmotorer eller över huvud taget kärl som utsätts för termiska påkänningar
  • Sprider dragbelastningen bort från utmattningspunkterna
  • Bevarar geometrin och de ursprungliga ytorna tack vare att det inte förekommer någon deformerande värme
  • Den överlägset största andelen reparationer går att utföra på plats, helt utan eller med minimalt behov av demontering, vilket sparar tid och pengar

Metalock Engineering-koncernen har en imponerande meritlista när det gäller lyckade kallreparationer av gjutjärn med tvärkilsmetoden .

Svetsning innebär i jämförelse många möjliga problem, och metallagningstekniken med tvärkilar är förstahandsvalet av metod vid lagning av spruckna komponenter.

Skicka förfrågan

Se hur vår erfarenhet av reparationer på fältet kan hjälpa dig spara tid och pengar.

Jag samtycker till insamling, behandling och användning av mina personuppgifter inom företagsgruppen för produktinformation eller eventuellt för händelsemeddelanden. Jag kan återkalla mitt samtycke när som helst utan att ange skäl. Jag kan hitta mer information om hanteringen av mina personuppgifter i https://www.metalockengineering.com/sv/legal/villkor

Klicka på knappen "Lägg till bilagor" nedan för att lägga till bilagorna

Vi sparar tid och pengar åt dig med våra tekniker för gjutgodsreparation.