(pl)
Menu

Polityka prywatności

Zgodnie z brytyjską ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 r. grupa Metalock Engineering przestrzega procedur bezpieczeństwa w zakresie przechowywania i ujawniania przekazanych nam informacji, aby chronić je przed nieupoważnionym dostępem. Dane osobowe umieszczone w sieci Internet są jednak dostępne na całym świecie i chociaż grupa Metalock Engineering zachowa odpowiednie środki bezpieczeństwa, to nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieupoważniony dostęp lub niewłaściwe wykorzystanie informacji podanych przez użytkownika.

Dane osobowe podane przez użytkownika będą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje dostarczane przez pliki cookie (patrz także informacje o plikach cookie w sekcji Warunki korzystania z tej witryny internetowej). Grupa Metalock Engineering wykorzysta te informacje przede wszystkim do następujących celów: 

  • Łatwiejszego korzystania z witryny.
  • Pomocy w szybkim wyszukiwaniu usług i informacji w witrynie internetowej grupy Metalock Engineering.
  • Pomocy w tworzeniu i dostarczaniu odpowiednich informacji.
  • Informowania o zaktualizowanych informacjach i usługach grupy Metalock Engineering.

Grupa Metalock Engineering nie sprzedaje, nie handluje ani nie wynajmuje danych osobowych użytkownika innym podmiotom. Korzystając z witryny internetowej grupy Metalock Engineering, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez grupę Metalock Engineering jego danych osobowych do opisanych wyżej celów. Wszelkie zmiany w Polityce prywatności grupy Metalock Engineering będą publikowane na tej stronie, aby użytkownik wiedział, jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach ujawniamy.

Użytkownik ma kontrolę nad poprawnością podanych informacji. Jeśli użytkownik chce skorygować lub zaktualizować dane osobowe przekazane grupie Metalock Engineering lub też, jeśli zdecyduje się zrezygnować z jakiejkolwiek formy komunikacji, na którą pierwotnie wyraził zgodę, prosimy o kontakt z grupą Metalock Engineering.

Spółka Metalock Engineering UK Limited jest zarejestrowana w Anglii pod numerem 00469627

Zarejestrowane biuro: Unit H5, Pilgrims Walk, Prologis Park, Coventry, Warwickshire, CV6 4QG, Anglia

Skontaktuj się

Jak możemy pomóc? Oferujemy dostępną na całym świecie, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencję w sytuacji kryzysowej Wybierz z poniższych opcji, aby skontaktować się z nami.

Wyślij zapytanie Lokalizacje biur Szybki kontakt Wolne miejsca pracy