(pl)
Menu
Metrologia

Globalne usługi metrologiczne

Dział metrologii grupy Metalock Engineering wykorzystuje wiedzę z zakresu pomiarów na potrzeby inżynieryjne.

Nasze usługi metrologiczne są dostępne we wszystkich naszych placówkach na świecie i mogą być wykorzystywane w niemal każdej branży — stalowej, lotniczej, energetycznej, samochodowej, morskiej i wielu innych.

Istotne dane uzyskane dzięki technologii

Świat inżynierii zmienia się przez wprowadzanie nowych technologii, które zapewniają istotne dane na temat pozycji operacyjnej instalacji i urządzeń oraz ich względnej pozycji względem powiązanych z nimi innych instalacji i maszyn. Gdy urządzenie jest prawidłowo ustawione, wszystko działa z większą wydajnością.

Dokładne pomiary we wszystkich środowiskach

Śledzenie laserowe jest obecnie branżowym standardem we wszystkich rodzajach przedsięwzięć inżynieryjnych i umożliwia wykonywanie dokładnych pomiarów we wszystkich rodzajach środowisk, umożliwiających przygotowanie stałego systemu punktów odniesienia, który będzie co jakiś czas wykorzystywany przez urządzenie śledzące do pozycjonowania. Staje się to kluczową cechą dla klientów, którzy do wykonywania swoich zadań wymagają stałych punktów odniesienia na miesiące, a nawet lata do przodu. Dzięki temu klient może w regularnych odstępach czasu gromadzić dane pomiarowe, które pozwalają ustalić poziom zużycia, ruchu lub pogorszenia stanu wszystkich rodzajów instalacji i urządzeń.

Korzystając z najnowszego sprzętu do pomiarów laserowych firma Metalock jest w stanie zmierzyć nawet najbardziej niewyraźne elementy i konstrukcje i dostarczyć dokładne obrazy oraz dane, które mogą pomóc klientowi w podjęciu decyzji przed każdą inwestycją kapitałową.

Dowiedz się, jak nasze usługi metrologiczne mogą zaoszczędzić czas i pieniądze.

Montaż sieci metrologicznych

 • Montaż sieci metrologicznych na dużą skalę.
 • Montaż zintegrowanych sieci do metrologii przestrzennej (ang. Unified Spatial Metrology Networks, USMN).

Zaawansowana funkcja, która wykorzystuje niepewne właściwości różnych instrumentów do przygotowania sieci przyrządów, działającej dokładniej niż w przypadku tradycyjnych metod pozycjonowania, co pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędu przyrostowego na dużych dystansach.

Dział metrologii firmy Metalock w akcji — branża stalowa — to tylko przykład tego, co można osiągnąć dzięki tej technologii:

Inżynierowie firmy Metalock przybywają na miejsce i wykonują szczegółowy pomiar oraz analizują całe huty stali i aluminium, aby wybrać dawno utracony punkt odniesienia nawet dla najstarszych hut. Nawet bez fizycznych odniesień w postaci punktów orientacyjnych, dzięki zastosowaniu technologii laserowej, po analizie zebranych danych nasz dział pomiarowy był w stanie ustalić przebieg linii materiałowej, linii środkowej huty oraz poszczególnych stanowisk.

Ustawianie i pomiary laserowe stało się nieocenionym atutem w zakresie obróbki na miejscu.

 • Umożliwia obróbkę wszystkich stanowisk względem punktu odniesienia lub względem ich samych z dokładnością 0,01 mm lub 0,004 cala.
 • Dla okna stanowiska można uzyskać dokładność do 0,050 mm lub 0,002 cala.
 • Stanowisko obrabiane prostopadle do środka ciężkości z dokładnością do 0,050 mm lub 0,002 cala.
 • Stałe systemy odniesienia zamontowane w trakcie pełnego pomiaru przynoszą wiele korzyści.
 • Wszystkie prace przeprowadzone po wykonaniu pomiaru będą odbywały się względem punktu odniesienia.
 • Prace można przeprowadzić nawet kilka lat później. Okresowa kontrola pozwoli odwzorować degradację huty w czasie.

Wysoka jakość walcowanego produktu i trwałość zakładu dzięki kontroli i ustawieniu.

Stałe sieci referencyjne (odniesienia do punktu wyjściowego młyna)

Nasz zespół metrologiczny potrafi stworzyć szczegółową analizę aktualnego ustawienia Twojego młyna. lub też odnaleźć dawno utracony punkt odniesienia nawet najbardziej przestarzałych młynów.

Galeria

Niezależna inspekcja maszyn

 • Pełne odwzorowanie maszyny
 • Siatka wolumetryczna ruchu maszyny
 • Analiza zużycia oraz osiadania maszyny i odwzorowywanie powtarzalnego błędu
 • Kompilowanie danych do automatycznej regulacji maszyny

Użyj swojej wyobraźni i zobacz
w jaki sposób można to zastosować w Twojej branży.

Możliwości są nieograniczone.

Technologia skanowania 3D

Firma Metalock korzysta z najnowszej technologii skanowania 3D i może zapewnić:

 • Kompletne trójwymiarowe pomiary całych fabryk
 • Wymiary dostępne za naciśnięciem przycisku
 • Model 3D 

Korzyści:

 • Usługi można śledzić w łatwy sposób
 • Dokładność do +- 2 mm
 • Możliwość skanowania w prawie każdym środowisku
 • Szybki i skuteczny sposób pomiaru dużych obszarów w krótkim czasie
 • Wynikowy obraz 3D można otworzyć na wielu platformach, takich jak AutoCAD

Przenośny sprzęt, szybkie skanowanie dużych obszarów, szybki i dokładny pomiar.

Skanowanie laserowe 3D

Ta usługa dostarcza w pełni udokumentowane obrazy 3D, które zapewniają krytyczne dane pomiarowe dla wszystkich rodzajów zastosowań.

Można ją wykorzystać w prawie każdym środowisku, w którym konieczne jest rejestrowanie pomiarów; Stalownie, papiernie, turbiny, statki, linie produkcyjne i prasy samochodowe.

Metoda użycia

Odległość
Skaner laserowy przesyła wiązkę lasera, która jest odbijana przez obiekt z powrotem do skanera. Odległość jest mierzona z milimetrową dokładnością z wykorzystaniem przesunięcia fazowego między wiązką wysłaną a odebraną.

Kąt pionowy
Lustro skanera kieruje laser przez przestrzeń w kierunku pionowym. Kąt jest rejestrowany w tym samym czasie, w którym następuje pomiar odległości.

Kąt poziomy
W trakcie skanowania skaner obraca się w poziomie o 360 stopni. Kąt poziomy jest rejestrowany w tym samym czasie, w którym następuje pomiar odległości.

Definiowanie współrzędnych 3D
Odległość, kąt pionowy i poziomy dostarczają współrzędne biegunowe (d, α, β), które są przekształcane na współrzędne kartezjańskie (x, y, z).

Metrologia firmy Metalock w świecie morskim

W inżynierii związanej z marynarką wojenną i morską, dokumentacja 3D jest wykorzystywana do projektowania, konstruowania i montażu różnych systemów pokładowych. Dla projektantów i planistów stanowi przydatne narzędzie do zbierania dokładnej dokumentacji do tworzenia modeli 3D aktualnej konfiguracji okrętu. Wysoki poziom dokładności pomiaru oferowany przez to urządzenie jest kluczowym czynnikiem przy tworzeniu wysokiej jakości dokumentacji 3D.

Skaner laserowy FARO Laser Scanner Focus3D umożliwia szybkie i niezawodne skanowanie okrętów i systemów pokładowych. W prosty i elastyczny sposób w ciągu kilku minut urządzenie można zamontować na statywie i odpowiednio skonfigurować. Następnie wiązka laserowa z milimetrową dokładnością skanuje powierzchnię oraz jej geometrię w trzech wymiarach. Dane cyfrowe można importować we wszystkich standardowych programach typu CAD i wykorzystać jako podstawę do planów i widoków 3D oraz różnych wizualizacji. Dane są dostępne przez długi czas i dla dowolnego poziomu szczegółowości.

Skaner laserowy jest urządzeniem lekkim i przenośnym, ważącym tylko 5,2 kg. Pomiary można wykonywać również na pokładzie statku na pełnym morzu. Zaawansowany skaner laserowy FARO Laser Scanner Focus3D przechwytuje rzeczywisty obraz w 360 stopniach i w szybki, niezawodny sposób zapewnia niezbędne dane. Laserowy skaner 3D i towarzyszące mu oprogramowanie SCENE są kompatybilne ze wszystkimi aplikacjami powszechnie stosowanymi w przemyśle stoczniowym, takimi jak ShipConstructor, AVEVA, AutoCAD, Inventor, Navisworks, Catia, Bentley Microstation, NX i Pointools.

Branża lotnicza

 • Pomiar w formacie CAD
  • Narzędzia do warstw
  • Inspekcje form
  • Inspekcje części
 • Okresowe inspekcje narzędzi
  • Inspekcje narzędzi
  • Resetowanie i ustawianie
 • Przenoszenie narzędzi
  • Pomiar lokalizacji
  • Montaż narzędzi
  • Resetowanie i ustawianie

Dowiedz się, jak nasze usługi metrologiczne mogą zaoszczędzić czas i pieniądze.

Czy potrzebujesz świadczonej na całym świecie, dostępnej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencji inżynieryjnej?

Grupa Metalock Engineering jest uznaną firmą oferującą usługi w zakresie napraw urządzeń mechanicznych, posiadającą udokumentowane doświadczenie w zakresie napraw, konserwacji, modyfikacji i modernizacji urządzeń na całym świecie.

Offices located in:

Click to zoom in and view the office details

Skontaktuj się

Jak możemy pomóc? Oferujemy dostępną na całym świecie, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencję w sytuacji kryzysowej Wybierz z poniższych opcji, aby skontaktować się z nami.

Wyślij zapytanie Lokalizacje biur Szybki kontakt Wolne miejsca pracy