(pl)
Menu

Warunki korzystania

Niniejsze warunki mają zastosowanie do korzystania z tej witryny. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi. Korzystanie z tej witryny jest jednoznaczne z akceptacją poniższych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie korzystaj z tej witryny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym czasie.

Ta witryna jest prowadzona przez grupę Metalock Engineering, międzynarodowe przedsiębiorstwo z siedzibami w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie, w RPA i Ameryce Północnej.

Kim jesteśmy

Granitor Holding AB c/o Midroc, Box 3002 SE-169 03 SOLNA - Midroc Metalock AB, Marieholmsgatan 88, 415 02 Göteborg — Metalock Engineering UK Limited, Unit H5 Pilgrims Walk, Prologis Park, Coventry, Anglia, CV6 4QG — Metalock Engineering Germany GmbH, Zentrale Norderstedt, Gutenbergring 64, 22848 Norderstedt — Metalock Engineering RSA (Pty) Ltd, 37 Bosworth Street, Alrode, Gauteng, RPA — Metalock Engineering France SAS, 6 rue des 2 communes, 91480 Quincy Sous Senart, Francja — Metalock Maco Engineering India Pvt. Ltd, 2/5 Sarat Bose Road, Sukh Sagar, 7th Floor 7A, Kalkuta — 700 020, Bengal Zachodni, Indie — Metalock Engineering KSA, Dammam 2nd Industrial City, Dammam 34334 3376, Arabia Saudyjska — Metalock Insitu Machining Middle East LLC, Gate no 1, Workshop no 3, Shed no — 152, Dubai Maritime City, P. O. Box: 62976, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie — Metalock Engineering Россия, 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 32/1

Prawa autorskie

Zawartość tej witryny internetowej jest objęta prawami autorskimi. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Dozwolone jest pobieranie lub drukowanie poszczególnych stron i/lub fragmentów niniejszej witryny pod warunkiem, że nie zostaną usunięte żadne informacje o prawach autorskich ani inne informacje o prawach własności. Jakikolwiek sposób pobierania lub kopiowania treści z niniejszej witryny internetowej nie powoduje przeniesienia tytułu własności do oprogramowania lub materiałów na użytkownika. Zabronione jest powielanie (w całości lub w części), przesyłanie (drogą elektroniczną lub w inny sposób), modyfikowanie, umieszczanie odnośników lub wykorzystywanie niniejszej witryny w celach publicznych lub komercyjnych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NIEAUTORYZOWANE KORZYSTANIE Z WITRYNY LUB DOSTĘPNYCH W NIEJ TREŚCI (WŁĄCZAJĄC W TO BEZ OGRANICZEŃ WSZELKIE OPROGRAMOWANIE UDOSTĘPNIANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY) W OKREŚLONYCH JURYSDYKCJACH MOŻE PODLEGAĆ GRZYWNOM PIENIĘŻNYM LUB INNYM KAROM CYWILNYM I KARNYM, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH.

Grupa Metalock Engineering nie gwarantuje, że korzystanie z materiałów prezentowanych w tej witrynie internetowej nie naruszy praw osób trzecich. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych warunkach, są zastrzeżone.

Dopuszczalni użytkownicy witryny internetowej

Niniejsza witryna nie jest skierowana do żadnej osoby w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której (ze względu na narodowość, miejsce zamieszkania lub z innego powodu) publikacja lub dostępność tej witryny jest zabroniona. Osoby, których dotyczą takie zakazy, nie mogą korzystać ze stron w tej witrynie internetowej; to użytkownik ponosi odpowiedzialność za upewnienie się, że korzystanie z informacji dostępnych w niniejszej witrynie jest zgodne ze stosownymi przepisami prawa lokalnego i nie podlega ograniczeniom.

Ochrona danych

W odniesieniu do wszelkich danych osobowych, które użytkownik może przekazać w związku z korzystaniem z niniejszej witryny internetowej, grupa Metalock Engineering zobowiązuje się do przestrzegania zasad, które chronią prywatność takich danych osobowych oraz, które są zgodne z aktualnymi przepisami i regulacjami w zakresie ochrony danych, w odniesieniu do wykorzystywania takich danych osobowych. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu komunikowania się w ramach wszelkich kwestii lub pytań wysłanych za pośrednictwem sekcji Skontaktuj się z nami. Żadne dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

Aby chronić poufność danych osobowych i informacji zawartych w tej witrynie internetowej, grupa Metalock Engineering stosuje środki bezpieczeństwa zgodne ze standardami branżowymi. Nasze serwery sieci Web znajdują się za bezpieczną zaporą sieciową, która uniemożliwia dostęp do naszych baz danych nieupoważnionym użytkownikom, i są przechowywane w bezpiecznym środowisku obsługiwanym przez firmę Rackspace. Dostęp do wszystkich centrów danych jest ograniczony za pomocą uwierzytelniania biometrycznego, kart dostępu i całodobowego monitoringu.

W celu monitorowania korzystania z naszej witryny internetowej korzystamy ze statystyk, które pozwalają nam rozwijać witrynę oraz nasze usługi. Statystyki nie obejmują informacji, które mogą być wykorzystane do identyfikacji osób fizycznych.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są często tworzone w trakcie odwiedzania witryny internetowej i przechowywane w katalogu plików cookie na komputerze użytkownika. Pliki cookie zawierają małe fragmenty danych, używane w naszej witrynie internetowej do przechowywania aktualnych wyborów, takich jak język i opcje ułatwień dostępu.

W jaki sposób pliki cookie są używane w naszej witrynie internetowej?

Pliki cookie są używane w celu zwiększenia wygody korzystania z naszej witryny internetowej lub umożliwienia korzystania z wymaganych usług. Nie używamy plików cookie do przechowywania informacji identyfikujących użytkownika ani nie przekazujemy informacji zapisanych w plikach cookie innym podmiotom.

Komputer użytkownika można skonfigurować w taki sposób, aby nie akceptował plików cookie, ale nie będzie wówczas możliwe korzystanie z udogodnień naszej witryny internetowej. Pliki cookie sesji są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w urządzeniu można znaleźć w witrynie www.allaboutcookies.org

Jakie pliki cookie są używane w tej witrynie internetowej?

W ramach tej witryny internetowej wdrożono usługę Google Analytics i wykorzystywane są następujące pliki cookie: _utma, _utmb, _utmc, _utmz — te rodzaje plików cookie przechowują informacje na temat odwiedzin naszej witryny internetowej.

Te pliki cookie można usunąć lub zrezygnować z usługi Google Analytics, instalując dodatek firmy Google dla swojej przeglądarki, dostępny pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Wirusy

Nie gwarantujemy, że materiały dostępne w tej witrynie internetowej będą wolne od infekcji, wirusów, robaków lub innego kodu, który może mieć właściwości infekujące lub destrukcyjne. Użytkownik jest odpowiedzialny za podejmowanie działań ochronnych, takich jak sprawdzanie obecności wirusów.

Wyłączenie odpowiedzialności

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej i przeglądanie jej odbywa się na własne ryzyko. Grupa Metalock Engineering dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczane w tej witrynie internetowej były dokładne i aktualne, a dostęp do nich był niezawodny, jednak nie zobowiązuje się do tego. Grupa Metalock Engineering nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w zawartości tej cyfrowej platformy grupy Metalock Engineering ani za problemy związane z dostępem do niej. W pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo grupa Metalock Engineering nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty, szkody, koszty lub wydatki poniesione przez użytkownika w związku z dostępem, korzystaniem lub odsyłaniem do innych stron z tej witryny internetowej lub poleganiem na jakichkolwiek informacjach zawartych w niniejszej witrynie internetowej. W żadnym wypadku grupa Metalock Engineering nie ponosi odpowiedzialności za szkody wtórne lub szczególne. Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania grupy Metalock Engineering lub jej pracowników.

Zewnętrzne witryny internetowe

Ta witryna może zawierać odsyłacze do innych witryn internetowych, które są dostępne wyłącznie dla wygody użytkownika, a korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko. W żaden sposób nie promujemy ani nie ponosimy odpowiedzialności za treść zewnętrznych witryn internetowych.

Bezpieczeństwo

Należy pamiętać, że Internet, będący siecią otwartą, nie jest bezpieczny. Użytkownik, decydując się na wysłanie do nas jakichkolwiek wiadomości elektronicznych za pośrednictwem tej witryny internetowej, robi to na własne ryzyko. Nie możemy zagwarantować, że takie wiadomości nie zostaną przechwycone lub zmienione, ani że dotrą bezpiecznie do odbiorcy.

Znaki towarowe

Logo „Metalock Engineering Group” Zarejestrowany znak towarowy nr UK00003251251 — Metalock Engineering UK Limited jest właścicielem logo „Metalock Engineering UK” [zarejestrowany znak towarowy nr 2574380], Logo „Metalock Engineering” [zarejestrowany znak towarowy nr 2574378], logo „Metalock” [zarejestrowany znak towarowy nr 815168], Logo „Metalock Engineering” EU003412988 [znak tekstowy EU9790296], znak tekstowy „Metalock” [zarejestrowany znak towarowy nr 754070], znak tekstowy „Metalock Engineering” [zarejestrowany znak towarowy nr 2238266] Logo „Metalock Engineering Group” Znak towarowy nr EU017840588 Znak tekstowy „Metalock Engineering Group” Znak towarowy nr EU017840612 Logo

Logo „M Midroc” Znak towarowy nr EU001050046 Znak tekstowy „Granitor” Znak towarowy nr EU018055397 Znak tekstowy „Midroc” Znak towarowy nr EU010358851 Logo „M Midroc” Znak towarowy nr EU010362093.

Wszystkie inne wymienione tutaj znaki towarowe, nazwy firm lub loga są własnością spółki Granitor Holding AB, Midroc Support AB, grupy Metalock Engineering, spółki Metalock Engineering UK Limited lub ich odpowiednich właścicieli. Nie udziela się zgody na używanie żadnych z tych znaków towarowych — grupa Metalock Engineering, Metalock Engineering UK, Metalock Engineering i Metalock.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze warunki i wszelkie sprawy z nimi związane podlegają prawu Anglii i Walii oraz wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich. Użytkownik odwiedzający witrynę spoza Wielkiej Brytanii jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami dotyczącymi dostępu.

Spółka Metalock Engineering UK Limited jest zarejestrowana w Anglii pod numerem 00469627

Zarejestrowane biuro: Unit H5, Pilgrims Walk, Prologis Park, Coventry, Warwickshire, CV6 4QG, Anglia

Skontaktuj się

Jak możemy pomóc? Oferujemy dostępną na całym świecie, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencję w sytuacji kryzysowej Wybierz z poniższych opcji, aby skontaktować się z nami.

Wyślij zapytanie Lokalizacje biur Szybki kontakt Wolne miejsca pracy