(da)
Menu

Metalocks ekspertise bidrager til et vellykket resultat ved udskiftning af stævnrørforsegling på HMS Endurance

Deep Sea Seals har sat Metalock Engineerings ekspertise inden for dybdeboring in situ på sat på prøve, og hermed har de fået eftermonteret nye stævnrørforseglinger på HMS Endurance, som er Royal Navy's ispatrulje- og forskningsfartøj.

HMS Endurance - Eftermontering af stævrørforsegling

Det er en klasse 1 isbryder, som oprindeligt blev bygget i Norge i 1990 med formål at patruljere og overvåge Antarktis og Sydatlanten, opretholde suveræn tilstedeværelse med forsvarsdiplomati og støtte det globale samfund i Antarktis.

Med hjælp fra Metalock Engineering, som ikke blot udførte den nødvendige bearbejdning men også installerede forseglingsrørene og tankene, blev opgaven løst med succes.

HMS Endurance er nu tilbage i drift i det sydlige Atlanterhav med sit nye antiforureningsforseglingssystem.

En ny rørkonfiguration

HMS Endurance havde oplevet olielækager til søs og olieindtrængning i sit sternrørssmøresystem, og Deep Sea Seals (DSS) blev tilkaldt af Forsvarsministeriet for at levere og installere nye ydre og indre forseglinger samt alle rørledninger, der var nødvendige for at forbinde dem med tankene til det indvendige smøresystem. DSS monterede et AC/Mk2 Coastguard antiforureningsforseglingssystem, som adskilte sig fra det eksisterende system og krævede væsentligt ændrede rørføringer. Tidligere blev der kun anvendt en enkelt barriereforsegling, som blev forsynet med et gravitationssmøringssystem. Det nye AC-system skulle pumpefødes.

Den nye rørkonfiguration krævede gennemgående adgangshuller i de bagerste og forreste propelleraksellejehuller og nye borede og gevindskårne huller til den ydre AC-forsegling. Dette arbejde blev udliciteret til Metalock Engineering, som desuden påtog sig ansvaret for den nye rørføring (forseglingsrør) og den nødvendige tankinstallation.

Metalock borede og gevindskar 24 nye M20-huller med gevind med lige store afstande på 710 mm PCD til den ydre forsegling. Det nye forseglingsrørsarrangement skulle passere gennem selve det 5940 mm lange sternrør, og for at give adgang til røret skulle der bores fire huller med en diameter på 20 mm gennem 1030 mm af den bageste lejehule og fire mere gennem 400 mm af den forreste lejehule.

Hullerne blev placeret ved 30º på hver side af top- og bunddødpunktet på en 680 mm PCD i den bageste lejehule og en 640 mm PCD i den forreste lejehule. Desuden blev der boret et hul med en diameter på 32 mm i nederste dødpunkt på lignende PCD'er i den ene indadgående ende af en af de indadgående bosser for at acceptere et rør med større diameter til dræning af olie fra sternrøret.

Stævnrørforbindelser

Stævnrørforbindelser til de forskellige smøreolietanke blev opnået ved hjælp af en MK2-adapterring med spidshane, der var fastgjort med 12 x M20 sekskantskruer.

Systemet anvender tre olietanke; en til den indvendige forsegling, en til ekspansionstanken og en til tomrumsekspansionstanken, som alle producerer den fornødne smøring til stævnrørforseglingerne, og som alle blev monteret af Metalock Engineering.

Desuden blev der boret, gevindskåret og dyvlet i bæresædefladerne for at muliggøre montering af antirotationsnøgler i den øverste og nederste halvdel af hvert LP-kabinet. Borearbejdet blev færdiggjort ved brug af vores specialdesignede bærbare boremaskine med en 250 mm diameter.

En talsmand for Deep Sea Seals udtalte som kommentar til projektet, at de var blevet hyret til at levere hele systemet, herunder montering, som lå uden for deres ekspertise.

Men med hjælp fra Metalock Engineering, som ikke blot udførte den nødvendige bearbejdning men også installerede forseglingsrørene og tankene, lykkedes det at løse opgaven. HMS Endurance er nu tilbage i drift i det sydlige Atlanterhav med sit nye antiforureningsforseglingssystem.

Har du brug for 24/7-nødberedskab i hele verden til dine tekniske behov?

Metalock Engineering-koncernen er en etableret virksomhed inden for reparation af mekanisk udstyr med dokumenteret ekspertise inden for kvalitetsreparationer, vedligeholdelse, skræddersyede ændringer og udstyrsopgraderinger rundt om i verden.

Offices located in:

Click to zoom in and view the office details

Kontakt os

Hvad kan vi hjælpe dig med? Vi tilbyder 24/7-nødberedskab i hele verden. Vælg en af mulighederne nedenfor for at kontakte os.

Skriv til os Kontorplaceringer Hurtig kontakt Ledige stillinger