(pl)
Menu

Doświadczenie firmy Metalock pomaga w pomyślnym zakończeniu wymiany uszczelnienia osłony wału śrubowego HMS Endurance

Doświadczenie firmy Metalock Engineering w wierceniu głębokich otworów na miejscu zostało poddane próbie przez Deep Sea Seals, co pozwoliło na zamontowanie nowego uszczelnienia na sterburcie HMS Endurance, statku patrolowo-badawczego Królewskiej Marynarki Wojennej.

HMS Endurance — modernizacja uszczelnienia pochwy wału śrubowego

Lodołamacz klasy 1 został pierwotnie zbudowany w Norwegii w 1990 roku w celu patrolowania i badania Antarktyki i Południowego Atlantyku, utrzymywania suwerennej obecności i dyplomacji obronnej oraz wspierania globalnej społeczności Antarktydy.

Dzięki pomocy firmy Metalock Engineering, która nie tylko wykonała niezbędną obróbkę metalu, ale również zainstalowała rury i zbiorniki systemu uszczelniającego, zadanie zostało pomyślnie zrealizowane.

HMS Endurance wraca na swoje stanowisko na południowym Atlantyku z nowym systemem uszczelnień przeciw zanieczyszczeniom.

Nowa konfiguracja rur

Ponieważ na HMS Endurance zdarzały się już wycieki oleju do morza oraz przedostawanie się oleju do systemu smarowania na sterburcie, firma Deep Sea Seals (DSS) została wezwana przez Ministerstwo Obrony do dostarczenia i zainstalowania nowych zewnętrznych i wewnętrznych uszczelnień oraz wszystkich niezbędnych rur łączących się ze zbiornikami wewnętrznego systemu smarowania. Firma DSS zamontowała system uszczelnienia przeciw zanieczyszczeniom AC/Mk2 Coastguard, który różnił się od istniejącego systemu i wymagał znacznej modyfikacji orurowania. Wcześniej stosowano tylko jedno uszczelnienie barierowe, które było zasilane przez grawitacyjny system smarowania. Nowy system AC musiał być zasilany pompą.

Nowa konfiguracja rur wymagała wykonania przelotowych otworów dostępowych w gniazdach łożysk rufowego i przedniego wału napędowego oraz nowych wywierconych i nagwintowanych otworów dla zewnętrznego uszczelnienia AC. Prace te zostały zlecone firmie Metalock Engineering, która dodatkowo podjęła się wykonania nowego orurowania (rur uszczelniających) oraz instalacji niezbędnych zbiorników.

Na potrzeby uszczelnienia zewnętrznego firma Metalock wywierciła i nagwintowała 24 nowe otwory gwintowane M20 w równych odstępach z zachowaniem odległości 710 mm PCD. Nowy układ rur uszczelniających musiał przechodzić przez samą osłonę wału śrubowego o długości 5940 mm. Aby zapewnić do nich dostęp, należało wywiercić cztery otwory o średnicy 20 mm przez tuleję łożyska rufowego o średnicy 1030 mm i cztery kolejne przez tuleję łożyska dziobowego o średnicy 400 mm.

Otwory zostały umieszczone pod kątem 30º po obu stronach górnego i dolnego środka ciężkości na 680 mm PCD w tulei łożyska rufowego i 640 mm PCD w tulei łożyska dziobowego. Dodatkowo, w podobnym PCD wywiercono w dolnym martwym punkcie otwór przelotowy o średnicy 32 mm w jednej z końcówek tulei, aby zamocować rurę o większej średnicy do spuszczania oleju z osłony wału śrubowego.

Złącza rur osłony wału śrubowego

Złącza rur osłony wału śrubowego do różnych zbiorników oleju smarowego wykonano z użyciem pierścienia adaptacyjnego MK2 umieszczonego w króćcu i zabezpieczonego śrubami z łbem sześciokątnym 12 x M20.

W systemie zastosowano trzy zbiorniki olejowe, jeden dla uszczelnienia wewnętrznego, główny zbiornik czołowy i zbiornik czołowy przestrzeni pustej, wszystkie zapewniają wymagane smarowanie dla uszczelki pochwy wału śrubowego i zostały zamontowane przez Metalock Engineering.

Dodatkowo powierzchnie szczelin nośnych zostały nawiercone, nagwintowane i wydrążone, aby umożliwić montaż łączników antyrotacyjnych w górnych i dolnych połówkach każdej turbiny niskoprężnej. Obróbka mechaniczna układu wylotowego. Obróbka mechaniczna obudowy turbiny niskoprężnej za pomocą wytaczadła o średnicy 250 mm. Trzy pokrywy obudowy i zaprojektowane specjalnie do tego celu wytaczadło firmy Metalock.

Komentując projekt, rzecznik Deep Sea Seals powiedział, że zlecono im dostarczenie całego systemu, w tym jego montaż, co wykraczało poza ich kompetencje.

Jednak dzięki pomocy firmy Metalock Engineering, która nie tylko wykonała niezbędną obróbkę metalu, ale również zainstalowała rury i zbiorniki systemu uszczelniającego, zadanie zostało pomyślnie zrealizowane. HMS Endurance wraca na swoje stanowisko na południowym Atlantyku z nowym systemem uszczelnień przeciw zanieczyszczeniom.

Czy potrzebujesz świadczonej na całym świecie, dostępnej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencji inżynieryjnej?

Grupa Metalock Engineering jest uznaną firmą oferującą usługi w zakresie napraw urządzeń mechanicznych, posiadającą udokumentowane doświadczenie w zakresie napraw, konserwacji, modyfikacji i modernizacji urządzeń na całym świecie.

Offices located in:

Click to zoom in and view the office details

Skontaktuj się

Jak możemy pomóc? Oferujemy dostępną na całym świecie, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencję w sytuacji kryzysowej Wybierz z poniższych opcji, aby skontaktować się z nami.

Wyślij zapytanie Lokalizacje biur Szybki kontakt Wolne miejsca pracy