(nl)
Menu

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website (de "website"). Lees deze voorwaarden zorgvuldig door. Door het gebruik van deze website wordt u geacht de volgende voorwaarden te hebben geaccepteerd. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, gebruik deze website dan niet. We behouden ons het recht voor deze voorwaarden op elk willekeurig moment te wijzigen.

Deze website wordt beheerd door de Metalock Engineering Groep, een wereldwijd bedrijf met vestigingen in Europa, Azië, het Midden-Oosten, Zuid-Afrika en Noord-Amerika.

Wie zijn wij

Granitor Holding AB c/o Midroc, Box 3002 SE-169 03 SOLNA, Midroc Metalock AB, Marieholmsgatan 88, 415 02 Gotemburgo (Suecia). Metalock Engineering UK Limited, Unit H5 Pilgrims Walk, Prologis Park, Coventry, England, CV6 4QG (Reino Unido). Metalock Engineering Germany GmbH, Zentrale Norderstedt, Gutenbergring 64, 22848 Norderstedt (Alemania). Metalock Engineering RSA (Pty) Ltd, 37 Bosworth Street, Alrode, Gauteng (Sudáfrica). Metalock Engineering France SAS, 6 rue des 2 communes, 91480 Quincy-sous-Sénart (Francia). Metalock Maco Engineering India Pvt. Ltd, 2/5 Sarat Bose Road, Sukh Sagar, 7th Floor 7A, Calcuta – 700 020, West Bengal (India). Metalock Engineering KSA, Dammam 2nd Industrial City, Dammam 34334 3376 (Arabia Saudí). Metalock Insitu Machining Middle East LLC, Gate no 1, Workshop no 3, Shed no - 152, Dubai Maritime City, P. O. Box: 62976, Dubai (E.A.U.). Metalock Engineering Россия, 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 32/1 (Rusia).

Auteursrecht

De inhoud van deze website is onderhevig aan auteursrecht met alle rechten voorbehouden. U mag een hard-copy van afzonderlijke pagina's en/of hoofdstukken van deze website downloaden of afdrukken, met dien verstande dat u geen auteursrechtgegevens of andere eigendomsvermeldingen verwijderd. Het downloaden of anderszins kopiëren vanaf deze website zal geen eigendom op software of materiaal aan u overdragen. U mag deze website zonder onze voorafgaande toestemming niet (geheel of gedeeltelijk) reproduceren, elektronisch of op een andere wijze verzenden, wijzigen, linken met of gebruiken voor enig publiek of commercieel doel.

HOUD ER REKENING MEE DAT ONGEOORLOOFD GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF VAN WELKE INHOUD OP DE WEBSITE DAN OOK (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SOFTWARE DIE VIA DE WEBSITE BESCHIKBAAR WORDT GESTELD) IN BIJZONDERE JURISDICTIES KAN LEIDEN TOT HET OPLEGGEN VAN SCHADEVERGOEDING EN ANDERE CIVIELE EN CRIMINELE BOETES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT BOETES VOOR AUTEURSRECHTSCHENDING.

De Metalock Engineering Groep doet geen toezegging dat uw gebruik van op deze website weergegeven materialen geen schending van de rechten van derden met zich mee zal brengen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn toegekend, zijn voorbehouden.

Toegestane gebruikers van de website

Deze website is niet gericht op enige persoon in welke jurisdictie dan ook waar (vanwege de nationaliteit, woonplaats van de persoon in kwestie of anderszins) de publicatie of beschikbaarheid van deze website is verboden. Personen ten aanzien van wie dergelijke verboden van toepassing zijn, mogen zich geen toegang verschaffen tot de betreffende pagina's op deze website; het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gebruik voldoet aan van toepassing zijnde beperkingen of lokale wetgeving ten aanzien van het gebruik van de informatie op deze website.

Gegevensbescherming

Met betrekking tot eventuele persoonlijke gegevens die u ons in verband met uw gebruik van deze website mocht verstrekken, streeft de Metalock Engineering Groep ernaar de beleidsregels te volgen die de privacy van dergelijke gegevens beschermen en die voldoen aan de huidige gegevensbeschermingswetten en de regelgeving ten aanzien van het gebruik van dergelijke persoonlijke gegevens. We verkrijgen alleen persoonlijke gegevens van u om met u te kunnen communiceren over mogelijke problemen of vragen die u onder het kopje "Neem contact met ons op" hebt gesteld. We zullen geen persoonlijke gegevens aan derden verstrekken.

Om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens en de informatie in deze website te waarborgen, heeft de Metalock Engineering Groep veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de standaard industrieprocedures geïmplementeerd. Onze webservers worden beschermd door een veilige firewall die voorkomt dat onbevoegde gebruikers zich toegang tot onze databases kunnen verschaffen. Ze zijn ondergebracht in een veilige omgeving die door Rackspace wordt beheerd. Elk datacenter wordt beveiligd door biometrische authenticatie, keycards en 24x7x365 bewaking.

We gebruiken statistieken voor het monitoren van het websitegebruik, waardoor we deze website en onze services kunnen uitbouwen. Deze statistieken bevatten geen informatie die kan worden gebruikt om individuele personen te identificeren.

Cookies en wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die vaak worden aangemaakt wanneer u een website bezoekt en die worden opgeslagen in de cookie-directory van uw computer. De cookies bevatten kleine stukjes van gegevens die op onze website worden gebruikt om uw huidige selecties, zoals taal en toegankelijkheidsopties, op te slaan.

Hoe worden cookies op onze website gebruikt?

De cookies worden gebruikt om uw ervaring met het gebruik van onze website te verbeteren of om u in staat te stellen de door u gewenste services uit te voeren. We gebruiken geen cookies om informatie op te slaan die u als individu identificeert of om in cookies vastgelegde informatie aan derden door te geven.

U kunt uw computer instellen om geen cookies te accepteren maar als u dat doet, kunt u bepaalde faciliteiten op de website niet gebruiken. Sessiecookies worden gewist wanneer u het internet verlaat.

Raadpleeg www.allaboutcookies.org voor meer informatie over het beheer van cookies op uw apparaat.

Welke cookies worden op deze website gebruikt?

Google Analytics is in deze website geïmplementeerd en maakt gebruik van de volgende cookies: _utma, _utmb, _utmc, _utmz; deze types cookies bevatten informatie over uw bezoek aan onze website.

U kunt deze cookies verwijderen of ervoor kiezen de Google Analytics-service te beëindigen door een add-on van Google voor uw browser te installeren; deze kan worden gevonden met behulp van de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Virussen

We kunnen niet garanderen dat materiaal op deze website vrij van geïnfecteerde bestanden, virussen, wormen of een andere code met besmettende of destructieve eigenschappen is. U bent volledig verantwoordelijk voor het nemen van beschermende maatregelen, zoals een viruscheck.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Uw gebruik van en het bladeren door deze website zijn voor eigen risico. Hoewel de Metalock Engineering Groep ernaar streeft om nauwkeurige en bijgewerkte informatie in deze website op te nemen, en om te zorgen voor betrouwbare toegang, kan de Metalock Engineering Groep niet worden aangesproken op de toegang tot deze website en evenmin of de nauwkeurigheid ervan. De Metalock Engineering Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten of weglatingen in de inhoud van dit digitale platform van de Metalock Engineering Groep en evenmin voor toegangsproblemen. Voor de volledige door de wet toegestane omvang wijst de Metalock Engineering Groep elke aansprakelijkheid af voor enige directe of indirecte verliezen, schadevergoeding, kosten of onkosten die door u worden gemaakt of geleden als gevolg van of in verband met de toegang tot, het gebruik van of de koppeling met andere sites uit deze website, of door het vertrouwen op enige informatie op deze website. In geen enkel geval is de Metalock Engineering Groep aansprakelijk voor speciale of gevolgschade. Niets in deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door enige onachtzaamheid van de Metalock Engineering Groep of zijn personeel beperken.

Externe websites

Deze website kan links naar andere websites bevatten, deze zijn alleen bedoeld voor uw gemak en u opent ze voor eigen risico. We onderschrijven op geen enkele manier en zijn evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van de externe websites.

Beveiliging

U dient er rekening meet te houden dat het internet als open netwerk niet veilig is. Als u ervoor kiest om elektronische berichten via deze website aan ons te sturen, dan doet u dat voor eigen risico. We kunnen niet garanderen dat dergelijke berichten niet worden onderschept of gewijzigd en evenmin dat ze de bedoelde ontvanger veilig bereiken.

Handelsmerken

"Metalock Engineering Groep"-logo [Geregistreerd handelsmerk nr. UK00003251251] - Metalock Engineering UK Limited is de eigenaar van het "Metalock Engineering UK"-logo [Geregistreerd handelsmerk nr. 2574380], "Metalock Engineering"-logo [Geregistreerd handelsmerk nr. 2574378], "Metalock"-logo [Geregistreerd handelsmerk nr. 815168], "Metalock Engineering"-logo [EU003412988 Tekstmarkering EU9790296], "Metalock"-tekstmarkering [Geregistreerd handelsmerk nr. 754070], "Metalock Engineering"-tekstmarkering [Geregistreerd handelsmerk nr. 2238266]

"Metalock Engineering Group"-logo [Handelsmerk nr. EU017840612] "Metalock Engineering Group"-tekstmarkering [Handelsmerk nr. EU017840588"M Midroc"-logo [Handelsmerk nr. EU001050046] "Granitor"- tekstmarkering [Handelsmerk nr. EU01805539] "Midroc"-tekstmarkering [Handelsmerk nr. EU010358851 "M Midroc"-logo (Handelsmerk nr. EU010362093].

Alle andere hierin genoemde handelsmerken, bedrijfsnamen of logo's zijn het eigendom van Granitor Holding AB, Midroc Support AB, Metalock Engineering Groep, Metalock Engineering UK Limited of hun respectieve eigenaren. Er is geen toestemming gegeven voor het gebruik van handelsmerken zoals Metalock Engineering Groep, Metalock Engineering UK, Metalock Engineering en Metalock.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden en alle daaraan gerelateerde zaken worden beheerst door het recht van Engeland en Wales en zijn onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse gerechtshoven. Als u zich toegang verschaft tot deze site van buiten het Verenigd Koninkrijk, bent u ervoor verantwoordelijk dat u voldoet aan de plaatselijke wetgeving met betrekking tot deze toegang.

Metalock Engineering UK Limited is geregistreerd in Engeland onder nr.00469627

Geregistreerd kantoor: Unit H5, Pilgrims Walk, Prologis Park, Coventry, Warwickshire, CV6 4QG, Engeland

Contact opnemen

Hoe kunnen we u van dienst zijn? We bieden een wereldwijde 24/7 respons in noodgevallen. Maak een keuze uit de onderstaande opties om contact met ons op te nemen.

Aanvraag indienen Kantoorlocaties Snelcontact Vacatures