(pl)
Menu

Wykonywanie rowków teowych

Z powodu zmiany narzędzia trzeba było wyfrezować dodatkowe rowki teowe w suwakach prasy.

Łoża frezarskie o wymiarach 3500 na 4000 mm były zamocowane łącznie w trzech prasach. Mechaniczna obróbka rowków teowych odbywała się nad kolumnami suwaków prasy.

Wykonanie szczelin frezem walcowo-czołowym o średnicy 32 mm oraz frezem do rowków teowych o średnicy 52 mm.

Czy potrzebujesz świadczonej na całym świecie, dostępnej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencji inżynieryjnej?

Grupa Metalock Engineering jest uznaną firmą oferującą usługi w zakresie napraw urządzeń mechanicznych, posiadającą udokumentowane doświadczenie w zakresie napraw, konserwacji, modyfikacji i modernizacji urządzeń na całym świecie.

Offices located in:

Click to zoom in and view the office details

Skontaktuj się

Jak możemy pomóc? Oferujemy dostępną na całym świecie, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencję w sytuacji kryzysowej Wybierz z poniższych opcji, aby skontaktować się z nami.

Wyślij zapytanie Lokalizacje biur Szybki kontakt Wolne miejsca pracy