(sv)
Menu
Mätteknik

Globala mättekniska tjänster

Avdelningen för mätteknik inom Metalock Engineering-koncernen utnyttjar mätvetenskapen för ditt företags tekniska behov.

Våra mättekniska tjänster finns tillgängliga på alla våra anläggningar världen över och går att använda inom nästan vilken bransch som helst – stålverk, flygindustrin, kraftproduktion, biltillverkning, sjöfartsnäring och många fler.

Nödvändiga data med teknikens hjälp

Teknikens värld håller på att förändras så att den införlivar nya tekniker för att tillhandahålla nödvändiga data om arbetspositionerna hos anläggningen och utrustningen, och om den relativa positionen hos tillhörande anläggningar och maskinutrustning. När utrustningen är korrekt inriktad fungerar allt mer effektivt.

Exakta mätningar i alla miljöer

Laserspårning har nu blivit industristandard inom alla slags maskinteknik; förmågan att åstadkomma exakta mätningar i alla typer av miljöer, att skapa och fastställa ett permanent referenssystem som tillåter laserspåraren att återgå till samma position, gång på gång. Detta håller på att bli en avgörande funktion för kunder som behöver permanenta referenspunkter att utgå från, månader eller rentav år fram i tiden. Det möjliggör för kunden att med jämna mellanrum samla in mätdata som visar graden av slitage, lägesrubbning eller försämrat tillstånd hos alla typer av anläggning och utrustning.

Med hjälp av den senaste lasermätutrustningen kan Metalock mäta även de mest svåråtkomliga komponenter och strukturer och ge exakta bilder och data som hjälper kunden att fatta välinformerade beslut innan några kapitalinvesteringar görs.

Upptäck hur våra mättekniska tjänster kan hjälpa dig att spara tid och pengar.

Installation av mätnätverk

 • Installation av storskaliga mätnätverk.
 • Installation av USMN-nätverk för 3D-mätteknik (Unified Spatial Metrology Networks).

En kraftfull funktion som balanserar osäkerheten hos olika instrument för att skapa ett mycket mer exakt instrumentnätverk än vid traditionella anpassningsmetoder; ett där risken minskas för stegvis adderade fel över stora avstånd.

Metalocks avdelning för mätteknik i aktion – inom stålindustrin – detta är bara ett exempel på vad man kan åstadkomma med denna teknik:

Metalocks mättekniker anländer till platsen, gör en detaljerad mätning och analys av stål- och aluminiumverken och återskapar sedan länge förlorade geodetiska referenssystem även för de äldsta anläggningar. Även utan fysiska referenser i form av hållpunkter, har vår undersökningsavdelning med hjälp av laserteknik kunnat fastställa materialets passeringslinje och centrumlinjen för stålverket och de enskilda valsstolarna genom att analysera undersökningsdata.

Laserinriktning och mätning har blivit en ovärderlig tillgång vid skärande bearbetning på plats.

 • Möjliggör bearbetning av alla valsstolar med en noggrannhet i förhållande till referenssystemet och till varandra som ligger inom 0,01 mm (0,004").
 • Toleranser så snäva som 0,050 mm (0,002") går att uppnå tvärs över valsstolsöppningen.
 • Bearbetning av valsstolen vinkelrätt mot gravitationen med en noggrannhet inom 0,050 mm (0,002").
 • Många fördelar med det permanenta referenssystem som etableras vid en fullständig uppmätning.
 • Allt arbete som utförs efter uppmätningen refererar till det geodetiska referenssystemet
 • Det går att fortsätta arbetet flera år senare och med periodiska kontroller går det att kartlägga försämringar över tid hos stålverket.
Bildgalleri

Oberoende maskinbesiktning

 • Fullständig maskinkartläggning
 • 3D-rutnätskarta över maskinens rörelser
 • Analysera maskinens excentricitet, avböjning och kartläggning av repeterbara fel
 • Sammanställ data för maskinens automatiska kompensering

Föreställ dig
hur detta kan tillämpas i din bransch.

Möjligheterna är gränslösa.

3D-skannerteknik

Metalock använder den senaste 3D-skannertekniken och vi kan erbjuda:

 • Fullständig 3-dimensionell uppmätning av hela fabriker
 • Måttagning med bara en knapptryckning
 • Vandring genom 3D-miljöer 

Fördelarna är:

 • Enkel spårbarhet hos tjänsterna
 • Precision inom +/- 2 mm
 • Möjlighet att skanna i nästan alla miljöer
 • Snabb och effektiv metod att mäta upp stora områden på kort tid
 • De 3D-bilder som skapas går att öppna från många olika plattformar, som t.ex. AutoCAD

Bärbar utrustning, snabb skanning av stora områden, snabb och exakt mätning.

3D-laserskanning

Den här tjänsten skapar fullständigt dokumenterade, 3-dimensionella avbildningar som innehåller kritiska mätdata för alla slags applikationer.

Detta går att utnyttja i nästan alla miljöer där man behöver registrera mått; stålverk, pappersbruk, turbiner, fartyg, produktionslinjer och bilpressar.

Användningsmetod

Avstånd
Laserskannern sänder ut en laserstråle som när den träffar ett föremål reflekteras tillbaka till skannern. Avståndet mäts med millimeterprecision utifrån fasskillnaden mellan den utgående och den mottagna strålen.

Vertikal vinkel
Skannerspegeln riktar laserstrålen genom rummet i vertikal riktning. Vinkeln registreras samtidigt med det uppmätta avståndet.

Horisontell vinkel
Skannern roterar 360 grader horisontellt medan den utför skanningen. Den horisontella vinkeln registreras samtidigt med det uppmätta avståndet.

Bestämning av 3D-koordinaterna
Ur avståndet och den vertikala och horisontella vinkeln får man fram polära koordinater (d, α, β), som sedan konverteras till kartesianska koordinater (x, y, z).

Metalock-mätteknik i marina sammanhang

Inom skeppsbyggnad och marin teknik används 3D-dokumentation som hjälp för att utforma, konstruera och installera olika system ombord. Den ger konstruktörer och planerare ett värdefullt verktyg för att samla in den exakta dokumentation som krävs för att skapa 3D-modeller av den faktiska fartygsformen. Den höga precisionen i mätningar med denna utrustning är en avgörande faktor för att kunna åstadkomma 3D-dokumentation av hög kvalitet.

Laserskannern FARO Focus3D möjliggör en snabb och tillförlitlig skanning av fartyg och system ombord. Den går lätt och flexibelt att på bara några minuter montera på ett stativ och ställa in. Den skannar av ytor i tre dimensioner med laserstrålen och läser av rymd- och ytgeometriska former med millimeternoggrannhet. Man kan importera digitala data till alla vanliga typer av CAD-programvara och använda dem som grund för 3D-planritningar, 3D-vyer och olika visualiseringar. Data finns tillgängliga långsiktigt och på valfri detaljnivå.

Laserskanningsutrustningen är lätt och bärbar, med en vikt av endast 5,2 kg, och det går att göra mätningar ombord på ett fartyg även ute till sjöss. Den kraftfulla laserskannern FARO Focus3D gör en 360-graders avläsning av faktiska värden och levererar nödvändiga data snabbt och tillförlitligt. 3D-laserskannern och den medföljande SCENE-programvaran är kompatibel med alla program som brukar användas inom varvsindustrin, t.ex. ShipConstructor, AVEVA, AutoCAD, Inventor, Navisworks, Catia, Bentley Microstation, NX och Pointools.

Flygindustrin

 • Mätningar för CAD
  • Gjutformar för kompositer
  • Besiktning av formar
  • Besiktning av detaljer
 • Periodisk verktygsbesiktning
  • Besiktning av verktyg
  • Återställning och inriktning
 • Omlokalisering av verktyg
  • Platsundersökning
  • Montering av verktyg
  • Återställning och inriktning

Metalock i aktion

Upptäck hur våra mättekniska tjänster kan hjälpa dig att spara tid och pengar.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster