(pl)
Menu

Kruszarka młotkowa

Nowe otwory w wałach młotów kruszarki (wirnika kruszarki) musiały zostać wywiercone w miejsce istniejących otworów, które były za bardzo zużyte. Wszystkie prace zostały wykonane na zmontowanej kruszarce młotkowej.

Ustawienie wytaczarki na łożu o długości 3000 mm. wiercenie na długości 2400 mm przez 8 tarcz. Prowadzenie przedłużenia wiertarki za pomocą poprzeczki.

Wstępne nawiercenie 120 otworów wiertłem stałym do średnicy 88 mm.

Rozwiercenie otworów o średnicy 88 mm do 118 mm.

Napędzanie wału wiertniczego za pomocą małego urządzenia do wytaczania. Mocowanie do obudowy za pomocą poprzeczek.

Wyrównane kanały łożyskowe rozwiercone do średnicy 130 mm. Stały wał wiertniczy podparty z obu stron.

Gotowe, wywiercone kanały łożyskowe. 8 kanałów, każdy przechodzący przez 15 tarcz, 120 otworów.

Czy potrzebujesz świadczonej na całym świecie, dostępnej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencji inżynieryjnej?

Grupa Metalock Engineering jest uznaną firmą oferującą usługi w zakresie napraw urządzeń mechanicznych, posiadającą udokumentowane doświadczenie w zakresie napraw, konserwacji, modyfikacji i modernizacji urządzeń na całym świecie.

Offices located in:

Click to zoom in and view the office details

Skontaktuj się

Jak możemy pomóc? Oferujemy dostępną na całym świecie, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencję w sytuacji kryzysowej Wybierz z poniższych opcji, aby skontaktować się z nami.

Wyślij zapytanie Lokalizacje biur Szybki kontakt Wolne miejsca pracy