(pl)
Menu

Nowa konstrukcja obudowy zewnętrznej turbiny niskociśnieniowej (konstrukcja spawana)

Oba stożki (łożyska) zostały obrobione i wyrównane względem siebie pod względem położenia i dopuszczalnych wartości średnicy.

Montaż urządzeń do wytaczania za pomocą zacisków krzyżowych i poprzeczek

Mocowanie maszyny do części dolnej obudowy za pomocą przyspawanych wsporników

Ustawienie obu łożysk względem siebie za pomocą wałów pomiarowych i optycznego urządzenia pomiarowego (autokolimatora)

Czy potrzebujesz świadczonej na całym świecie, dostępnej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencji inżynieryjnej?

Grupa Metalock Engineering jest uznaną firmą oferującą usługi w zakresie napraw urządzeń mechanicznych, posiadającą udokumentowane doświadczenie w zakresie napraw, konserwacji, modyfikacji i modernizacji urządzeń na całym świecie.

Offices located in:

Click to zoom in and view the office details

Skontaktuj się

Jak możemy pomóc? Oferujemy dostępną na całym świecie, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencję w sytuacji kryzysowej Wybierz z poniższych opcji, aby skontaktować się z nami.

Wyślij zapytanie Lokalizacje biur Szybki kontakt Wolne miejsca pracy