(pl)
Menu

Metalock Engineering cementuje swoje relacje z Lafarge dzięki renowacji dwóch czopów wałów w młynach

Silne zarysowania powstałe w wyniku awarii łożyska z białego metalu po obróbce przy użyciu technologii toczenia orbitalnego.

Lafarge Cement — renowacja wału w cementowni

Wykorzystując swój sprzęt do toczenia orbitalnego i doświadczenie, firma Metalock Engineering zaoszczędziła zakładom Lafarge Cement długiego czasu przestoju i kosztów, odnawiając na miejscu czop o dużej średnicy, który uległ poważnemu uszkodzeniu w wyniku awarii łożyska z białego metalu.

Firma Metalock Engineering przystąpiła do pracy i wykonała regenerację na miejscu w czasie krótszym niż zajęłoby zdemontowanie zespołu czopa młyna.

Renowacja młyna do cementu

Czop o średnicy 914 mm był częścią młyna do cementu w zakładach Lafarge w Dunbar w Szkocji. Młyn mógł zostać zdemontowany, a elementy czopa przetransportowane do ponownej obróbki, ale ponieważ cementownia jest całkowicie zamknięta, opcja ta wymagałaby usunięcia dachu w celu ich wyciągnięcia. Zamiast tego, firma Metalock Engineering przystąpiła do pracy i wykonała remont na miejscu w czasie krótszym niż zajęłoby zdemontowanie zespołu czopa młyna.

Toczenie orbitalne

Udało się tego dokonać przez ustawienie specjalnie zaprojektowanej klatki do toczenia orbitalnego na nieuszkodzonym odcinku wału i wyznaczenie punktu odniesienia, względem którego można było wykonać obróbkę czopa w celu oczyszczenia. Następnie przeprowadzono operację polerowania, używając tego samego urządzenia orbitalnego, którego głowica narzędziowa obraca się wokół wału, w przeciwieństwie do klasycznych rozwiązań, w których to wał się obraca. Potem dostosowano narzędzia do obróbki promieni na końcach wału, tak aby pasowały do nowej średnicy. Następnie promienie zostały lekko wypolerowane. Po ustaleniu nowej średnicy zewnętrznej firmie zlecono odlanie i obróbkę nowego łożyska z białego metalu, które zostało zamontowane przez Lafarge. Następnie młyn do cementu został pomyślnie ponownie uruchomiony.

Po rozwiązaniu problemu w Dunbar doszło do podobnego zdarzenia w młynie w zakładach Lafarge w Westbury w hrabstwie Wiltshire. Wezwano firmę Metalock Engineering, która przeprowadziła podobną operację na wale o podobnych wymiarach jak w Dunbar. Jednak z powodu uszkodzenia obszarów uszczelnienia wału, musiały one być ręcznie obrobione. Następnie przyspawano materiał do średnicy powyżej nominalnej i poddano go obróbce orbitalnej, aby przywrócić oryginalne wymiary. Po zakończeniu tego etapu pracy urządzenie orbitalne zostało ponownie ustawione z wykorzystaniem przywróconych średnic jako punktów odniesienia, a główny czop został poddany obróbce mechanicznej w celu wyczyszczenia. Następnie wszystkie obrabiane powierzchnie zostały wypolerowane. Wyprodukowano nowe łożysko z białego metalu dopasowane do zmienionej średnicy, zamontowano je i młyn został ponownie oddany do użytku.

Czy potrzebujesz świadczonej na całym świecie, dostępnej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencji inżynieryjnej?

Grupa Metalock Engineering jest uznaną firmą oferującą usługi w zakresie napraw urządzeń mechanicznych, posiadającą udokumentowane doświadczenie w zakresie napraw, konserwacji, modyfikacji i modernizacji urządzeń na całym świecie.

Offices located in:

Click to zoom in and view the office details

Skontaktuj się

Jak możemy pomóc? Oferujemy dostępną na całym świecie, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencję w sytuacji kryzysowej Wybierz z poniższych opcji, aby skontaktować się z nami.

Wyślij zapytanie Lokalizacje biur Szybki kontakt Wolne miejsca pracy