(pl)
Menu

Naprawa płyty łoża silnika na miejscu przez Metalock oszczędza firmie przewozowej 5 miesięcy oczekiwania na wymianę.

Uszkodzona kieszeń łożyska została wycięta metodą wiercenia łańcuchowego, wykonano obróbkę i ręczne dopasowanie, aby do płyty dopasować stalową wkładkę. Aby zapewnić maksymalną integralność i precyzyjnie dopasować nowy element do uformowanego kształtu, wkładka została wykonana z jednego litego kawałka stali.

Aberthaw Fisher — naprawa uszkodzonej części łożyska głównego

Po odkryciu pęknięć w jednej z kieszeni łożyska płyty łoża silnika MV Aberthaw Fisher, ówcześni właściciele firmy James Fisher & Sons plc zwrócili się do Metalock Engineering z pytaniem, czy istnieje możliwość naprawy, ponieważ nowa płyta nie byłaby dostępna przez co najmniej 5 miesięcy. Spowodowałoby to wyłączenie statku z eksploatacji na niedopuszczalnie długi okres.

Pięcioletnia jednostka, pod nowym właścicielem, nadal była w pełni sprawna jako statek do wydobywania diamentów dla Benguela Operations (PTY) Ltd w RPA.

Projekt

Inżynierowie Metalock zbadali uszkodzenia i przedstawili propozycje naprawy, które po kilku dyskusjach i modyfikacjach zostały zaakceptowane przez Lloyd’s Register of Shipping, pod warunkiem, że na dalszych etapach przedstawiciele tej organizacji będą przeprowadzać regularne inspekcje. Pięcioletnia jednostka, pod nowym właścicielem, nadal była w pełni sprawna jako statek do wydobywania diamentów dla Benguela Operations (PTY) Ltd w RPA.

Przenośna frezarka

Po całkowitym połączeniu nowej kieszeni łożyska z odlewem przenośna frezarka została ustawiona na płycie łoża, aby górna część wkładki została obrobiona na równi z czołem złącza. Przy tym samym ustawieniu obrobiono na wymiar czoła złączy pokryw łożyska. Po zamontowaniu nowej pokrywy łożyska, wytaczadło zostało optycznie ustawione w osi środkowej nieuszkodzonych kieszeni łożyska, a nowa kieszeń została rozwiercona liniowo do odpowiedniej średnicy.

Naprawa została zakończona i przeprowadzono pełne próby silnika, w tym dwugodzinną próbę na pełnej mocy. Po zakończeniu pomyślnych prób jednostka MV Aberthaw Fisher została przywrócona do służby i po serii regularnych inspekcji ze strony Lloyd’s ostatecznie odzyskała pełną klasyfikację. W celu dokonania naprawy uszkodzona kieszeń została wycięta przez wiercenie łańcuchowe, obrobiona i ręcznie dopasowana do stalowej wkładki wykonanej z jednego litego kawałka stali, dokładnie pasującej do kształtu uformowanego w płycie łoża.

Czy potrzebujesz świadczonej na całym świecie, dostępnej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencji inżynieryjnej?

Grupa Metalock Engineering jest uznaną firmą oferującą usługi w zakresie napraw urządzeń mechanicznych, posiadającą udokumentowane doświadczenie w zakresie napraw, konserwacji, modyfikacji i modernizacji urządzeń na całym świecie.

Offices located in:

Click to zoom in and view the office details

Skontaktuj się

Jak możemy pomóc? Oferujemy dostępną na całym świecie, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencję w sytuacji kryzysowej Wybierz z poniższych opcji, aby skontaktować się z nami.

Wyślij zapytanie Lokalizacje biur Szybki kontakt Wolne miejsca pracy