(pl)
Menu

Metalock Engineering osiąga sukces, obrabiając na miejscu trzy niskoprężne turbiny w celu dokonania modernizacji.

Zgodnie z wymogami w ramach obróbki mechanicznej należało osiągnąć ±0,5 mm dokładności na średnicach od 1900 mm do 3,5 metra oraz limity osiowe od ±0,2 mm do ±0,3 mm. W dolnym środkowym punkcie wszystkich gniazd łopat wywiercono, nagwintowano i pogłębiono otwory, aby umożliwić dopasowanie promieniowych łączników ustalających.

Turbina niskoprężna — obróbka obudowy na miejscu w celu dokonania modernizacji

Aby zwiększyć wydajność trzech niskoprężnych turbin parowych o mocy 500 MW do produkcji energii elektrycznej, firma Metalock Engineering przeprowadziła, jak uważa, pierwszą tego typu operację — obróbkę mechaniczną na miejscu obudów trzech turbin, aby te mogły pomieścić nowe elementy dodane w ramach modernizacji.

Zgodnie z wymogami w ramach obróbki mechanicznej należało osiągnąć ±0,5 mm dokładności na średnicach od 1900 mm do 3,5 metra oraz limity osiowe od ±0,2 mm do ±0,3 mm.

W dolnym środkowym punkcie wszystkich gniazd łopat wywiercono, nagwintowano i pogłębiono otwory, aby umożliwić dopasowanie promieniowych łączników ustalających

Zdecydowano, że obróbka mechaniczna na miejscu będzie najbardziej opłacalnym sposobem dokonania niezbędnych modyfikacji obudowy.

Tradycyjny sposób modernizacji polega na wymianie istniejącego modułu wewnętrznego na taki z dodatkowymi rzędami łopat. Jednak ze względu na swoją konstrukcję obudowy tych turbin musiały zostać zmodyfikowane, aby móc dopasować większe tarcze wirnikowe. Zdecydowano, że obróbka mechaniczna na miejscu będzie najbardziej opłacalnym sposobem dokonania niezbędnych modyfikacji obudowy. Alternatywą byłby całkowity demontaż turbin, ale czas i koszty takiej operacji, a także wymogi BHP dotyczące azbestu wykluczyły taką możliwość. Firma Metalock Engineering miała odpowiedni sprzęt i doświadczenie potrzebne do wykonania skomplikowanej obróbki skrawaniem.

Firma została wezwana do omówienia najlepszego sposobu podejścia do obróbki obudowy w celu dopasowania większych zestawów łopat. Trzeba było obrobić różne powierzchnie i średnice, aby dopasować nowe tarcze wirnikowe. Tarcze wirnikowe składają się z 3 sekcji na każdej połowie. Jest to lustrzane odbicie wokół środka. W każdej turbinie jest więc 12 oddzielnych tarcz wirnikowych.

Aby zaoszczędzić czas, firma Metalock Engineering opracowała program obróbki dwóch obudów jednocześnie przy użyciu dwóch zaprojektowanych i wyprodukowanych przez siebie wytaczadeł o długości 6 metrów i średnicy 250 mm.

Aby zaoszczędzić czas, firma Metalock Engineering opracowała program obróbki dwóch obudów jednocześnie przy użyciu dwóch zaprojektowanych i wyprodukowanych przez siebie wytaczadeł o długości 6 metrów i średnicy 250 mm. Zostały one zgrubnie ustawione na miejscu wewnątrz dolnych obudów. Następnie górne obudowy zostały tymczasowo przykręcone, a wytaczadła ustawione na średnicach odniesienia na każdym końcu obudowy turbiny i zablokowane. Każde wytaczadło miało osobne przekładnie napędowe ustawione niezależnie od siebie. Zgodnie z wymogami w ramach obróbki mechanicznej należało osiągnąć ±0,5 mm dokładności na średnicach od 1900 mm do 3,5 metra oraz limity osiowe od ±0,2 mm do ±0,3 mm. Profil nowych statycznych tarcz wirnikowych wymagał wykonania okrągłego gniazda z precyzyjnie wyciętymi powierzchniami czołowymi, występami i fazowaniem. Po zakończeniu dwóch pierwszych obudów jedno z wytaczadeł zostało przeniesione do trzeciej maszyny i ustawione w celu powtórzenia operacji.

Używając zaprojektowanej przez Metalock specjalnie do tego celu wiertnicy mostkowej, wywiercono, nagwintowano i pogłębiono otwory w dolnym środkowym punkcie wszystkich gniazd łopat na tarczy, aby umożliwić dopasowanie promieniowych łączników ustalających i zapobiec obracaniu się stałych tarcz.

Taką technikę zastosowano po raz pierwszy, a poziom trudności był wysoki, ale firma Metalock Engineering była w stanie spełnić wszystkie wymagania, ku zadowoleniu innych stron.

Czy potrzebujesz świadczonej na całym świecie, dostępnej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencji inżynieryjnej?

Grupa Metalock Engineering jest uznaną firmą oferującą usługi w zakresie napraw urządzeń mechanicznych, posiadającą udokumentowane doświadczenie w zakresie napraw, konserwacji, modyfikacji i modernizacji urządzeń na całym świecie.

Offices located in:

Click to zoom in and view the office details

Skontaktuj się

Jak możemy pomóc? Oferujemy dostępną na całym świecie, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencję w sytuacji kryzysowej Wybierz z poniższych opcji, aby skontaktować się z nami.

Wyślij zapytanie Lokalizacje biur Szybki kontakt Wolne miejsca pracy