(pl)
Menu

Doświadczenie firmy Metalock pozwala na pomyślną obróbkę złożonego profilu komory wirnika w turbinie szkockiej elektrowni wodnej

Firma Metalock Engineering z powodzeniem dokonała obróbki złożonego profilu komory wirnika w elektrowni wodnej Culligran dla Weir Engineering Services.

Culligran Hydro — obróbka złożonego profilu komory wirnika

Wykorzystując jeden zestaw z wytaczadłem, firma Metalock Engineering zakończyła ostatnio kilka operacji obróbki mechanicznej na miejscu, w tym skomplikowanego nowego profilu komory wirnika turbiny nr 2 elektrowni wodnej Culligran w północnej Szkocji dla Weir Engineering Services. Elektrownia znajduje się w jaskini na terenie o specjalnym znaczeniu naukowym (SSSI) i jest zasilana przez wodę z zapory na jeziorze Loch Beannachrain, oddalonym o 3,5 mili.

Kluczowy element całej renowacji

Uwzględniając kluczowy element całej renowacji, firma Weir Engineering Services poinformowała, że była zadowolona z obróbki komory wirnikowej i wyraziła uznanie dla firmy Metalock za profesjonalny sposób, w jaki podeszła i wykonała to trudne zadanie.

Turbina jest jedynym tego typu obiektem w Wielkiej Brytanii i umożliwia dostęp do wszystkich powierzchni wymagających obróbki

Projekt był częścią generalnej renowacji 43-letniej turbiny Deriaza o mocy 17 MW, której głównym problemem było nasilone zjawisko kawitacji w obszarze komory wirnikowej. Turbina jest jedynym tego typu obiektem w Wielkiej Brytanii i aby umożliwić dostęp do wszystkich powierzchni wymagających obróbki firma Metalock Engineering rozstawiła swoje 12-metrowe wytaczadło „Big Bertha” na belkach nośnych nad górną pokrywą. Belki te zostały przymocowane do płyty betonowej za pomocą kołków rozporowych, a wytaczadło było ustawione względem punktów odniesienia zapewnionych przez firmę Weir.

Na podstawie tego ustawienia firma Metalock sprawdziła wypoziomowanie i płaskość kołnierza ustalającego górnej pokrywy oraz płaskość i równoległość powierzchni ustalających dolnej pokrywy. Następnie sprawdzono średnice i bicie promieniowych powierzchni kołnierza ustalającego pokrywy górnej oraz profil, współosiowość i bicie/owalność profilu komory wirnikowej w stosunku do kołnierza ustalającego pokrywy górnej. Wszystkie uzyskane odczyty zostały przedstawione do wglądu. Kołnierz ustalający pokrywy górnej o średnicy 3,635 m został obrobiony przy użyciu przystawki na wytaczadle w celu uzyskania równej i płaskiej powierzchni.

Następnie wykonano obróbkę mechaniczną górnej i dolnej powierzchni do spawania oraz rowek celowniczy do istniejącej komory wirnikowej. Potem usunięto wytaczadło, aby umożliwić wycięcie starej komory wirnikowej.

Podczas gdy inżynierowie Weir usuwali starą komorę wirnikową, firma Metalock ustawiła swoje wytaczadło na szczycie turbiny, aby obrobić bieżnię hamulcową wirnika o średnicy 3 metrów i szerokości 262 mm, która była mocno zużyta. Przy okazji oczyszczono zewnętrzny kołnierz o średnicy 3 metrów na spiralnej rurze wlotowej, aby po ponownym zamontowaniu zaworu zasuwowego jego kołnierz i kołnierz rury wlotowej były równoległe względem siebie.

Po zamontowaniu przez Weir nowej komory wirnikowej firma Metalock ponownie zainstalowała wytaczadło, używając tych samych punktów odniesienia, co poprzednio, i przygotowała się do obróbki dolnej powierzchni płyty policzkowej, aby wyrównać ją i ustawić równolegle do kołnierza ustalającego górnej pokrywy. Następnie na wytaczadle zamontowano przystawkę z szablonem i urządzeniem profilującym do obróbki średnicy komory wirnikowej i ustawiono ją tak, aby uzyskać wymaganą tolerancję i wysoką jakość wykończenia powierzchni. Szablon był konieczny, ponieważ na profil składały się dwa promienie wypukłe i jeden wklęsły, aby dopasować go do profilu końcowego skośnych łopat wirnika turbiny Deriaz.

Konieczność zachowania dużej precyzji podczas obróbki komory wirnikowej wynikała z wymogu, aby szczelina pomiędzy łopatą wirnika a ścianą komory nie przekraczała 1,5 mm, w przeciwnym razie podczas pracy, przy przepływie milionów litrów wody, istnieje ryzyko wystąpienia kawitacji lub nawet zetknięcia się łopat ze ścianą komory, co miałoby katastrofalne skutki. Planowane zadanie końcowe z wykorzystaniem tego ustawienia wytaczadła polegało na ustawieniu i obrobieniu 24 opraw dolnych tulei łopat kierujących.

Dzięki zastosowaniu jednego precyzyjnie ustawionego wytaczadła firma Metalock była w stanie obrobić wszystkie wymagane obszary względem siebie i jednego punktu odniesienia dla dokładności. Uwzględniając kluczowy element całej renowacji, firma Weir Engineering Services poinformowała, że była zadowolona z obróbki komory wirnikowej i wyraziła uznanie dla firmy Metalock za profesjonalny sposób, w jaki podeszła i wykonała to trudne zadanie.

Następnie turbina Deriaza została ponownie zmontowana, uruchomiona i zakończyła swój 30-dniowy test niezawodności. Obecnie powróciła do normalnej, bezobsługowej pracy i będzie stanowić źródło odnawialnej energii jeszcze przez wiele lat.

Czy potrzebujesz świadczonej na całym świecie, dostępnej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencji inżynieryjnej?

Grupa Metalock Engineering jest uznaną firmą oferującą usługi w zakresie napraw urządzeń mechanicznych, posiadającą udokumentowane doświadczenie w zakresie napraw, konserwacji, modyfikacji i modernizacji urządzeń na całym świecie.

Offices located in:

Click to zoom in and view the office details

Skontaktuj się

Jak możemy pomóc? Oferujemy dostępną na całym świecie, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencję w sytuacji kryzysowej Wybierz z poniższych opcji, aby skontaktować się z nami.

Wyślij zapytanie Lokalizacje biur Szybki kontakt Wolne miejsca pracy