(sv)
Menu

Metalocks expertis lyckas med en komplex profil för en löphjulskammare för en turbin i ett vattenkraftverk i Skottland

Metalock Engineering bearbetade framgångsrikt en komplex profil för en löphjulskammare i Culligran vattenkraftverk åt Weir Engineering Services.

Bearbetning av komplex profil för löphjulskammare i Culligran vattenkraftverk

Med hjälp av en enda arborrstång genomförde Metalock Engineering nyligen flera bearbetningsarbeten på plats, inklusive en ny komplex profil för en löphjulskammare, på turbin nr 2 i Culligran vattenkraftverk i norra Skottland åt Weir Engineering Services. Kraftverket ligger i en grotta i ett område av särskilt vetenskapligt intresse (SSSI) och matas via en damm från Loch Beannacharain, som ligger ca 5,6 km därifrån.

En nyckelroll i hela renoveringen

Weir Engineering Services, som hade en nyckelroll i hela renoveringen, rapporterade att man var mycket nöjd med bearbetningen av löphjulskammaren och berömde Metalock för det professionella sätt som man hade tagit sig an och utfört den svåra uppgiften på.

Turbinen är den enda av sitt slag i Storbritannien och för att komma åt alla ytor behövdes en arborrstång på 12 m

Projektet var en del av en större renovering av den 43 år gamla 17 MW Deriazturbinen som särskilt drabbats av allvarlig kavitation i löphjulskammaren. Turbinen är den enda av sitt slag i Storbritannien och för att komma åt alla ytor som behövde bearbetas ställde Metalock Engineering upp sin 12 m långa arborrstång ”Big Bertha” på stödbalkar ovanför turbinkåpans överdel. Balkarna fixerades med ankarbultar i betongplattan och arborrstången ställdes in enligt de referenssystem som Weir tillhandahöll.

Utifrån detta kontrollerade Metalock nivån och planheten hos fästflänsen för kåpans överdel och planheten och parallelliteten hos positioneringsytorna för kåpans nederdel. Därefter kontrollerades diametrarna och utbuktningarna för de radiella ytorna på fästflänsen för kåpans överdel samt profilen, koncentriciteten och utbuktningen/ovaliteten för löphjulskammarens profil i förhållande till fästflänsen för kåpans överdel. Alla mätvärden som registrerades lämnades in för granskning. Fästflänsen för kåpans överdel som var 3,635 m i diameter bearbetade man med hjälp av ett tillbehör på arborrstången för att få en jämn och plan yta.

Därefter bearbetades de övre och nedre ställena som skulle förberedas för svetsning samt siktspåret till löphjulskammaren. Arborrstången togs sedan bort så att den gamla löphjulskammaren skulle kunna skäras ut.

Medan Weirs ingenjörer tog bort den gamla löphjulskammaren installerade Metalock sin arborrstång högst upp på turbinen för att bearbeta rotorns bromsbana som var 3 m i diameter och 262 mm bred och mycket repig. Man tog också tillfället i akt att rengöra det spiralformade inloppsrörets yttre fläns, som var 3 m i diameter, för att säkerställa att den skulle vara parallell med spjällventilens fläns när spjällventilen monterades tillbaka.

Efter att Weir hade monterat den nya löphjulskammaren återinstallerade Metalock arborrstången med samma referenssystem som tidigare och förberedde sig för att bearbeta den nedre stödplåtens yta så att den skulle bli jämn och parallell med fästflänsen för kåpans överdel. Ett tillbehör med en mall och en profileringsenhet för att bearbeta löphjulskammarens diameter monterades sedan på arborrstången och ställdes in för att uppnå den höga graden av tolerans och ytfinhet som krävdes. Det krävdes en mall, eftersom profilen bestod av två konvexa och en konkav radie för att passa ändprofilen på löphjulets snedställda skovlar i Deriazturbinen.

Att det krävdes hög precision för bearbetningen av löphjulskammaren berodde på att avståndet mellan löphjulets skovlar och kammarväggen inte fick överstiga 1,5 mm. Annars skulle det finnas risk för kavitation när maskinen var i drift med miljontals liter vatten som strömmade igenom eller att skovlarna till och med skulle kunna röra vid kammarväggen, vilket skulle kunna få katastrofala följder. En sista uppgift som man hade planerat att utföra med hjälp av denna arborrutrustning var att montera och bearbeta 24 hus för ledskenornas nedre bussningar.

Genom att använda arborrstången i en enda installation kunde Metalock bearbeta alla nödvändiga områden så att de stämde överens med varandra och använda samma referenssystem för uppmätning av noggrannhet. Weir Engineering Services, som hade en nyckelroll i hela renoveringen, rapporterade att man var mycket nöjd med bearbetningen av löphjulskammaren och berömde Metalock för det professionella sätt som man hade tagit sig an och utfört den svåra uppgiften på.

Därefter byggdes Deriazturbinen om, driftsattes och genomgick en 30-dagars testkörning. Den är nu tillbaka i normal obevakad drift och kommer att fortsätta vara en förnybar energikälla i många år framöver.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster