(pl)
Menu

Metalock dokonuje obróbki mechanicznej na miejscu w celu modernizacji dwóch z sześciu turbin niskoprężnych w elektrowni Drax

Firma Metalock Engineering przeprowadziła niedawno skomplikowaną obróbkę na miejscu dwóch turbin niskoprężnych w elektrowni Drax, aby umożliwić ich modernizację i wprowadzenie ulepszeń od firmy Siemens, które poprawią wydajność i dadzą turbinom nowe życie.

Elektrownia Drax — skomplikowana obróbka na miejscu

Umowa z firmą Metalock obejmuje obróbkę mechaniczną wszystkich sześciu turbin niskoprężnych. Modernizacja wrzeciona turbiny niskoprężnej polega na usunięciu membran pomiędzy każdym rzędem łopat i przebudowie na system nośny łopat. Składa się on z trzech tarcz wyposażonych w grupy łopat.

Drax PS - intricate on-site machining

Od góry: Trzy pokrywy obudowy i zaprojektowane specjalnie do tego celu wytaczadło firmy Metalock. Obróbka mechaniczna układu wylotowego. Obróbka mechaniczna obudowy turbiny niskoprężnej za pomocą wytaczadła o średnicy 250 mm.

Drax jest największą elektrownią węglową w Wielkiej Brytanii o łącznej mocy nieco poniżej 4000 MW

Drax jest największą elektrownią węglową w Wielkiej Brytanii o łącznej mocy nieco poniżej 4000 MW. Po wybudowaniu w 1974 roku w elektrowni były trzy turbiny o mocy 660 MW, a w 1986 roku dodano trzy kolejne. Dzięki urządzeniom do odsiarczania spalin jest najczystszą elektrownią węglową w Wielkiej Brytanii i wytwarza około 7 procent brytyjskiej energii elektrycznej. Jej właścicielem jest Drax Group plc.

Zakres prac firmy Metalock dla każdej turbiny, z których każda składa się z 3 części niskoprężnych:

  • Pogłębienie istniejących rowków (gniazd nośnych) w rzędach 1 i 2 w obu górnych i dolnych połówkach obudowy na LP1, LP2 i LP3 w celu dopasowania większych łopat w tym obszarze turbiny.
  • Obrobione zostały również obszary wylotowe części niskoprężnych LP1, LP2 i LP3, aby zapewnić większy luz w obudowie, dzięki czemu można było zainstalować większe łopaty na końcu wylotowym każdej sekcji niskoprężnej.
  • Aby umożliwić montaż nowych łożysk, firma Metalock wywierciła i nagwintowała serię nowych otworów M56/M64 w 6 stojakach łożyskowych.

Dodatkowo w każdej z lokalizacji membran w 3 cylindrach niskoprężnych ustawionych pod kątem 0 stopni w obudowie górnej i 180 stopni w obudowie dolnej wykonano przewiercenie, nagwintowanie i rozwiercenie, aby umożliwić montaż łączników antyrotacyjnych. Wiercenie zostało wykonane przy użyciu naszej specjalnie skonstruowanej przenośnej wytaczarki o średnicy 250 mm.

Czy potrzebujesz świadczonej na całym świecie, dostępnej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencji inżynieryjnej?

Grupa Metalock Engineering jest uznaną firmą oferującą usługi w zakresie napraw urządzeń mechanicznych, posiadającą udokumentowane doświadczenie w zakresie napraw, konserwacji, modyfikacji i modernizacji urządzeń na całym świecie.

Offices located in:

Click to zoom in and view the office details

Skontaktuj się

Jak możemy pomóc? Oferujemy dostępną na całym świecie, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencję w sytuacji kryzysowej Wybierz z poniższych opcji, aby skontaktować się z nami.

Wyślij zapytanie Lokalizacje biur Szybki kontakt Wolne miejsca pracy