(sv)
Menu

Metalock utför bearbetning på plats för att modernisera två av Drax kraftverks sex lågtrycksturbiner

Metalock Engineering utförde nyligen komplicerad bearbetning på plats av två lågtrycksturbiner i Drax kraftverk för att möjliggöra för Siemens att genomföra en modernisering som ska förbättra produktionen och förlänga turbinernas livslängd.

Komplicerad bearbetning på plats i Drax kraftverk i Storbritannien

Metalocks kontrakt gäller bearbetning av alla sex lågtrycksturbinerna. Moderniseringen med användning av lågtrycksspindel inbegriper att man tar bort membranen mellan varje skovelrad och övergår till ett system med skovelbärare. Systemet består av tre bärare med gruppvis monterade skovlar.

Drax PS - intricate on-site machining

Sett uppifrån: Tre överdelar till turbinkåpor och Metalocks specialdesignade arborrstång. Bearbetning av utblåsningen. Bearbetning av kåpor för lågtrycksturbiner med en arborrstång med en diameter på 250 mm.

Drax är det största kolkraftverket i Storbritannien med en total kapacitet på knappt 4000 MW

Drax är det största kolkraftverket i Storbritannien med en total kapacitet på knappt 4000 MW. När det ursprungligen byggdes 1974 hade det tre turbiner på 660 MW och 1986 tillkom ytterligare tre turbiner. Med sin utrustning för avsvavling av rökgaser är det den renaste koleldade anläggningen i Storbritannien och det producerar cirka 7 % av Storbritanniens el. Det ägs av Drax Group plc.

Metalocks uppdrag för varje turbin, som består av tre lågtryckssteg (LT), omfattade:

  • Fördjupning av de befintliga spåren (bärarhållare) i rad 1 och 2 i såväl kåpans överdel som nederdel för LT1, LT2 och LT3 för att större skovlar skulle få plats i det området av turbinen.
  • Även utblåsningsområdet bearbetades på LT1, LT2 och LT3 för att skapa mer plats i kåpan så att större skovlar skulle kunna monteras vid slutet av utblåsningen på varje LT.
  • För att möjliggöra montering av nya klämhylsor borrade och gängade Metalock flera nya M56/M64-hål i de sex lagerbockarna.

Dessutom borrades, gängades och dymlades alla membranställen i de tre lågtryckscylindrarna, som var placerade i 0 graders lutning i den övre fodringen och i 180 graders lutning i den nedre fodringen, för att göra det möjligt att montera antirotationskilar. Arborrningen slutfördes med vår specialbyggda portabla arborrmaskin med en borrdiameter på 250 mm.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster