(pl)
Menu

Obróbka mechaniczna na miejscu przez firmę Metalock rozwiązuje problemy zużycia i erozji w hucie Corus

Rozbudowując swoją specjalnie zaprojektowaną kolumnę do frezowania i wiercenia obudów walcarek, firma Metalock Engineering była w stanie dokonać obróbki obszaru walca górnego, jak również powierzchni walca dolnego. Osprzęt mocowany jest za pomocą istniejących otworów na śruby oraz szyn do wymiany rolek.

Huta Corus w Port Talbot — obróbka klatek walcarki nawrotnej/wstępnej

Aby przywrócić wstępną walcarkę nawrotną do pierwotnych tolerancji produkcyjnych w zakresie prostopadłości, prostoliniowości i dokładności wymiarowej oraz jeszcze bardziej poprawić jakość wyrobów produkowanych w walcowni taśm na gorąco w Corus, Port Talbot, firma Metalock Engineering, we współpracy z Universal Engineering Design Ltd (UED), przeprowadziła szeroko zakrojone prace polegające na obróbce mechanicznej na miejscu podczas niedawnego przestoju. Firma Metalock ma bogate doświadczenie w tego typu pracach. Dysponuje też sprzętem i wiedzą, które pozwalają jej z powodzeniem realizować takie projekty w ramach wyznaczonego czasu i budżetu klienta.

Wymagane było wprowadzenie kilku modyfikacji i, według słów kierownika projektu z UED, Howarda Duke’a: „Firma Metalock zapewniła doskonałą obsługę i wykonała o 25% więcej obróbki niż przewidywał program”.

Obróbka mechaniczna na miejscu

W ciągu ostatnich lat obudowy walcarek zużyły się i uległy korozji, co spowodowało konieczność stosowania podkładek regulacyjnych i nadwymiarowych płyt trudnościeralnych. 80-calowa walcarka nawrotna do obróbki wstępnej, wyposażona w walce osadcze, stanowi pierwszy etap linii produkcyjnej taśm na gorąco, w której stal przechodzi przez walce do siedmiu razy. Ze względu na problem z zużyciem spowodowanym przez gromadzenie się zgorzeliny, coraz trudniejsze stawało się zapewnienie żądanej jakości taśmy docierającej do zwijarki, a następnie do walcarki wykańczającej.

W 1995 roku przeprowadzono prace w obszarze górnego walca roboczego z wykorzystaniem podkładek i nadwymiarowych płyt trudnościeralnych, aby wyeliminować występujące tam uszkodzenia. Podczas późniejszej kontroli obszarów dolnego walca roboczego i dolnego walca wsporczego stwierdzono, że uszkodzenia i erozja osiągnęły niedopuszczalny poziom 4,00 mm. Zarząd huty Corus i zarządzająca projektem firma UED z siedzibą w Sheffield zdecydowali, że prace naprawcze będą wymagały usunięcia 6 mm materiału z powierzchni obudowy w uszkodzonych miejscach i zamontowania nowych płyt trudnościeralnych. Firma Metalock Engineering została wybrana wspólnie przez Corus i UED do podjęcia prac związanych z obróbką mechaniczną na miejscu, ponieważ wcześniej przeprowadziła z powodzeniem podobne operacje w zakładzie Corus w Llanwern.

Jednak w wyniku kontroli przeprowadzonej po rozebraniu maszyny w celu wykonania prac stwierdzono, że obszar górnego walca roboczego uległ dalszemu uszkodzeniu od czasu pierwotnego przeglądu. Zarząd huty Corus chciał, aby w ramach programu prac również ten obszar został poddany ponownej obróbce mechanicznej. Przeprowadzono kontrole w celu ustalenia, że urządzenie i konfigurację, która będzie wykorzystywana przez firmę Metalock do obróbki obszarów dolnego walca, można również zastosować w przypadku obszaru górnego walca roboczego.

Wymagane było wprowadzenie kilku modyfikacji i, według słów kierownika projektu z UED, Howarda Duke’a: „Firma Metalock zapewniła doskonałą obsługę i wykonała o 25% więcej obróbki niż przewidywał program”.

Frezarki specjalnego przeznaczenia

Frezarki specjalnego przeznaczenia firmy Metalock, które zostały przez nas zaprojektowane i zbudowane, umożliwiają przymocowanie do obudowy przy użyciu istniejących otworów na śruby i szyn do wymiany walców i, w zależności od obszarów, które mają być obrabiane, mogą być dobrane tak, aby sięgały do pełnej wysokości obudowy. Aby przyspieszyć proces obróbki, obie powierzchnie obudowy, przednia i tylna, są obrabiane jednocześnie za pomocą hydraulicznie napędzanych głowic frezarskich wyposażonych w frezy o średnicy 160 mm. Najpierw jest wykonywana obróbka obudowy od strony operatora, a następnie kolumna pionowa frezarki przechodzi do obudowy od strony napędu, aby kontynuować obróbkę.

Oprócz obróbki powierzchniowej, firma Metalock Engineering odtworzyła również otwory na śruby M30 w obudowach służące do mocowania płyt trudnościeralnych, ponieważ podczas badania okazało się, że 60–70% z nich było niedokładnie dopasowanych. Również w tym przypadku, aby przyspieszyć pracę, wiercenie i gwintowanie obudowy po stronie napędu odbywało się podczas frezowania po stronie operatora. Po zakończeniu tego etapu urządzenia wiertnicze i frezujące były zamieniane miejscami, aby wiercić/gwintować po stronie operatora i frezować po stronie napędu.

Dzięki konstrukcji i metodzie optycznego ustawienia frezarki inżynierowie firmy Metalock są w stanie osiągnąć ścisłe tolerancje w oparciu o centralny punkt odniesienia. W przypadku walcarki w Port Talbot obudowa mieściła się w granicy błędu wynoszącej 0,0508 mm (0,002 cala), co prawdopodobnie stanowiło poprawę nawet w stosunku do pierwotnej konfiguracji, gdy walcarka była nowa.

Skontaktuj się

Jak możemy pomóc? Oferujemy dostępną na całym świecie, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencję w sytuacji kryzysowej Wybierz z poniższych opcji, aby skontaktować się z nami.

Wyślij zapytanie Lokalizacje biur Szybki kontakt Wolne miejsca pracy