(sv)
Menu

Metalocks bearbetning på plats löser problem med slitage och anfrätning för Corus

Genom att utöka sin specialkonstruerade pelarfräs- och pelarborrmaskin för valsverkshus kunde Metalock Engineering bearbeta både det övre arbetsvalsområdet och de nedre valsområdena. Riggen sattes fast med hjälp av befintliga bulthål och skenorna för valsbyte.

Bearbetning på plats av reverserande grovvalsverk hos Corus i Port Talbot, Storbritannien

För att återställa det reverserande grovvalsverket till de ursprungliga tillverkningstoleranserna för rätvinklighet, kantrakhet och måttnoggrannhet och förbättra kvaliteten på den valsade produkt som tillverkas i varmvalsverket hos Corus i Port Talbot utförde Metalock Engineering tillsammans med Universal Engineering Design Ltd (UED) omfattande bearbetning på plats under en nyligen genomförd avstängning. Metalock har stor erfarenhet av den här typen av arbete och har utvecklat utrustning och expertis som gör det möjligt att framgångsrikt genomföra sådana projekt inom kundernas tids- och budgetramar.

Ett par ändringar krävdes och UED:s projektledare Howard Duke utlåtande var: ”Metalock tillhandahöll en utmärkt service och utförde 25 % mer bearbetning än vad som hade planerats i programmet.”

Bearbetning på plats

Under de senaste åren hade valsverkshusen slitits och utsatts för korrosion, vilket hade gjorde det nödvändigt att använda mellanlägg och överdimensionerade slitplåtar. Det 80 tum stora reverserande grovvalsverket, komplett med kantvalsar, är det första steget i produktionslinjen för varmvalsade band där stålet passerar genom valsarna upp till sju gånger. På grund av det slitageproblem som orsakats av inträngande kalk blev det svårt att överföra band av önskad kvalitet till spolboxen och därefter finvalsverket.

För att åtgärda skadorna i valsarnas övre arbetsområde hade man 1995 vidtagit åtgärder i form av mellanlägg och överdimensionerade slitplåtar. Vid en senare inspektion av arbetsområdena för den nedre arbetsvalsen och den nedre stödvalsen konstaterades att skadorna och anfrätningen hade nått en oacceptabel nivå på 4,00 mm. Corus ledning beslutade tillsammans med projektledarna från Sheffieldbaserade UED att man skulle behöva bearbeta bort 6 mm från husets yta i de skadade områdena och montera nya slitplåtar. Eftersom Metalock Engineering hade utfört liknande uppdrag åt Corus i Llanwern tidigare, valde Corus och UED att Metalock skulle utföra bearbetningen på plats även här.

För att arbetet skulle kunna utföras måste man först demontera valsutrustningen. Då upptäckte man att det hade uppstått ytterligare skador i valsarnas övre arbetsområde efter den första inspektionen. Corus ville få även detta ombearbetat som en del av arbetsprogrammet. Metalock kontrollerade att den rigg och installation som man skulle använda för att bearbeta valsarnas nedre arbetsområde även skulle kunna användas för valsarnas övre arbetsområde.

Ett par ändringar krävdes och UED:s projektledare Howard Duke utlåtande var: ”Metalock tillhandahöll en utmärkt service och utförde 25 % mer bearbetning än vad som hade planerats i programmet.”

Fräsmaskiner för speciella ändamål

Metalock har konstruerat och byggt speciella fräsmaskiner som man fäster i valsverkshuset med hjälp av befintliga bulthål och skenorna för valsbyte. Beroende på vilka områden som ska bearbetas kan maskinerna ställas in så att de når husets fulla höjd. För att påskynda bearbetningen bearbetas både inmatnings- och utmatningssidans ytor på huset samtidigt med hjälp av hydrauliskt drivna fräshuvuden som är utrustade med fräsar med en diameter på 160 mm. Operatörssidan av huset bearbetas först och sedan placeras den vertikala pelarfräsmaskinen om för fortsatt bearbetning på husets maskinsida.

Förutom planfräsningen återställde Metalock Engineering även M30-skruvhålen i husen som användes för att hålla slitplåtarna, eftersom det vid en undersökning visade sig att 60–70 % av dem hade en dålig passform. För att ännu en gång påskynda arbetet utfördes borrning och gängskärning av huset på maskinsidan medan operatörssidan frästes. När detta var klart bytte man plats på borr- och fräsriggarna för att borra och gänga på operatörssidan och fräsa på maskinsidan.

Tack vare konstruktionen och det sätt som fräsmaskinen ställs in optiskt på kan Metalocks ingenjörer uppnå snäva toleranser baserat på ett centralt referenssystem. När det gäller verket i Port Talbot låg huset inom en tolerans av 0,0508 mm (0,002 tum), vilket förmodligen innebar en förbättring jämfört med den ursprungliga installationen när verket var nytt.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster