(sv)
Menu

Metalocks reparation av motorns basplatta på plats gör att rederiet slipper vänta fem månader på ny motor

Det skadade lagersätet skars ut med hjälp av kedjeborrning och bearbetning, och man utförde manuella justeringar så att en stålinsats skulle passa. Man skapade insatsen av ett enda massivt stålstycke för att få perfekt passform.

Byte av ramlager hos Aberthaw Fisher

Efter att man hade upptäckt sprickor i ett av lagersätena för huvudmotorns basplatta på fartyget MV Aberthaw Fisher frågade den dåvarande ägaren James Fisher & Sons plc Metalock Engineering om en reparation var möjlig, eftersom en ny basplatta skulle kunna levereras tidigast om fem månader. Detta skulle ha satt fartyget ur drift under en oacceptabelt lång tid.

Fem år efter att fartyget hade bytt ägare var det fortfarande i full insats som diamantbrytningsfartyg för Benguela Operations (PTY) Ltd i Sydafrika.

Projektet

Metalocks ingenjörer undersökte skadorna och lämnade ett reparationsförslag som efter vissa diskussioner och ändringar accepterades av Lloyd’s Register of Shipping, under förutsättning att man därefter skulle utföra regelbundna inspektioner. Fem år efter att fartyget hade bytt ägare var det fortfarande i full insats som diamantbrytningsfartyg för Benguela Operations (PTY) Ltd i Sydafrika.

Bärbar fräsmaskin

När det nya lagersätet hade fixerats med hjälp av tvärkilar installerades en bärbar fräsmaskin på basplattan och insatsens överdel bearbetades så att den kom exakt i jämnhöjd med fogytan. Lageröverfallets fogytor bearbetades också till rätt storlek. När det nya lageröverfallet hade monterats riktades en arborrstång in optiskt genom de oskadade lagersätenas centrumlinje och det nya lagersätet arborrades till rätt diameter.

Reparationen slutfördes och fullständiga tester av motorn gjordes, inklusive ett två timmar långt test med full effekt. Efter dessa lyckade test återgick MV Aberthaw Fisher i trafik och efter en rad regelbundna inspektioner av Lloyd’s återfick det till slut sin fulla klassificering. Reparationen gick till så att man skar ut det skadade lagersätet genom kedjeborrning och maskinbearbetning. Sedan gjorde man manuella justeringar, så att en stålinsats skulle passa som tillverkats av ett enda massivt stålstycke för att få perfekt passform.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster