(pl)
Menu

Firma wytacza otwory pod zmodyfikowane śrubowe urządzenia nastawcze w stalowni Aceralia w Hiszpanii, aby produkowana taśma stalowa była lepszej jakości

Firma Metalock Engineering wytoczyła otwory w czterech klatkach walcowni o układzie posobnym (pośredniej/wykańczającej), aby można było zamontować nowe hydrauliczne śrubowe urządzenia nastawcze. W celu przyspieszenia procesu na miejscu zastosowano jednocześnie cztery zaprojektowane specjalnie do tego celu wytaczarki.

Stalownia Aceralia w Hiszpanii — obróbka mechaniczna w celu zamontowania nowych śrubowych urządzeń nastawczych

Zamontowanie nowych hydraulicznych śrubowych urządzeń nastawczych w czterech klatkach walcowni o układzie posobnym (pośredniej/wykańczającej) w zakładach Aceralia (Avilés) w hiszpańskim regionie Asturius pozwoliło temu producentowi stali znacznie poprawić jakość produktu i zakres jego grubości.

Rezultat

Rzecznik prasowy firmy VAI Cosim powiedział zespołowi Metalock Engineering, że wszyscy byli pod wrażeniem jego profesjonalizmu i zaangażowania w wykonywaną pracę. Efekt końcowy był lepszy niż oczekiwano, a prace zostały wykonane w ramach budżetu i na czas.

wiercenie na miejscu

Firma Metalock Engineering została wybrana do wykonania wytaczania przez VAI Cosim dzięki pozytywnym opiniom na temat jej wcześniejszych prac wykonanych dla francuskiej firmy siostrzanej VAI Clecim i samej grupy VAI. Zakłady Aceralia, produkujące ponad milion ton wyrobów stalowych rocznie, musiały jak najszybciej wykonać prace związane z obróbką mechaniczną, aby można było zamontować nowe czujniki do pomiaru nacisku walców i przywrócić walcownię do pracy przy minimalnym czasie przestoju. Używając czterech wytaczarek, firma Metalock była w stanie wykonać obróbkę w ciągu 9 dni, pracując 24 godziny na dobę z udziałem 14-osobowego zespołu. W sumie usunięto ponad 11 ton metalu.

W praktyce prace polegały na powiększeniu ośmiu otworów w czterech obudowach walcarek Blaw-Knox, co miało umożliwić montaż nowych kapsuł, od średnicy 711,5 mm do 950 mm, na głębokość 565 mm z dotychczasowych 558 mm, z promieniem 50 mm na końcu każdego otworu. Aby wygenerować odpowiedni promień i uzyskać wymagane wykończenie powierzchni, skonstruowano specjalne jednopunktowe urządzenia do toczenia.

Walcarka o układzie posobnym w zakładach Aceralia może być wykorzystywana jako walcarka pośrednia lub wykańczająca, w zależności od harmonogramu produkcji. Jako walcarka pośrednia może zmniejszać wymiary kęsisk przed ich odpuszczaniem. Jeśli jest wykorzystywana jako walcarka wykańczająca, produkt przechodzi na linię do cynowania i jest w stanie wyprodukować taśmę o szerokości do 1524 mm. Niezbędna jest dobra kontrola jakości i wąski zakres dopuszczalnych grubości na całej szerokości. Nowy system śrubowych urządzeń nastawnych umożliwia osiąganie tych parametrów w sposób bardziej stały niż dotychczas. Ponieważ zwiększył się możliwy nacisk śrubowych urządzeń nastawczych, dzięki nowemu systemowi, zakłady Aceralia planują w odpowiednim czasie rozpocząć produkcję twardszych gatunków stali w tej walcowni.

Czy potrzebujesz świadczonej na całym świecie, dostępnej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencji inżynieryjnej?

Grupa Metalock Engineering jest uznaną firmą oferującą usługi w zakresie napraw urządzeń mechanicznych, posiadającą udokumentowane doświadczenie w zakresie napraw, konserwacji, modyfikacji i modernizacji urządzeń na całym świecie.

Offices located in:

Click to zoom in and view the office details

Skontaktuj się

Jak możemy pomóc? Oferujemy dostępną na całym świecie, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencję w sytuacji kryzysowej Wybierz z poniższych opcji, aby skontaktować się z nami.

Wyślij zapytanie Lokalizacje biur Szybki kontakt Wolne miejsca pracy