(pl)
Menu

Szwedzka walcownia na gorąco walcuje teraz kęsiska większe o 60% po obróbce maszyny na miejscu przez firmę Metalock

Aby zwiększyć wysokość okna walcarki i zachować duże promienie odciążające w narożnikach, firma Metalock Engineering zaprojektowała i zbudowała specjalną frezarkę, która mogła być użyta przy obróbce boków walcarki.

Finspång w Szwecji — obróbka okna walcarki

Zakończenie serii złożonych operacji obróbki mechanicznej na miejscu przez firmę Metalock Engineering dla SAPA HeatTransfer w Finspång w Szwecji sprawiło, że ich walcarka gorąca o szerokości 1500 mm jest teraz w stanie walcować kęsiska o 60% większe niż poprzednio. Może ona teraz przetwarzać 10-tonowe kęsy zamiast 6-tonowych, do czego została zaprojektowana, co umożliwia znaczny wzrost wydajności. Szybciej jest zwinąć płytę 10-tonową niż dwie mniejsze.

Obróbka mechaniczna na miejscu

Kierownikiem projektu była firma VAI Industries (Wielka Brytania), która wybrała firmę Metalock Engineering do wykonania obróbki mechanicznej na miejscu ze względu na wcześniejsze doświadczenia ze współpracy przy kilku innych projektach.

Alternatywne rozwiązanie polegające na demontażu obudów w celu ich modyfikacji było nie do przyjęcia ze względu na czas, jaki by to zajęło.

Modernizacja walcowni

Aby umożliwić wzrost wydajności, walcarka musiała zostać znacznie zmodernizowana, aby można było zamontować nowe elementy, a w szczególności należało zwiększyć wysokość okna walcarki, aby pomieściło grubsze kęsiska. Konieczne były również prace umożliwiające montaż nowych śrubowych urządzeń nastawczych.

Zespół firmy Metalock, składający się z inżynierów z Coventry i ich współpracowników ze Szwecji, wykonał obróbkę zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni okien walcarki w celu zamontowania nowego sprzętu. Dzięki modernizacji walcowni stali na całym świecie firma Metalock mogła wykorzystać swoje specjalnie zaprojektowane łoże do obróbki mechanicznej na miejscu, wyposażone w podwójną głowicę frezarską. Umożliwia to jednoczesną obróbkę obu stron okna walcarki, co znacznie skraca czas potrzebny na przygotowanie każdej obudowy.

Obrabiano zewnętrzne powierzchnie obudowy po stronie operatora i napędu oraz zwiększono wysokość płyty trudnościeralnej o 200 mm na wszystkich czterech słupach. Dodatkowo, na wewnętrznych powierzchniach obudowy wyfrezowano kieszenie o głębokości 60 mm, aby zamontować w nich nowe komponenty.

Aby zwiększyć wysokość okna walcarki o 30 mm i zachować duże promienie odciążające w narożnikach, firma Metalock Engineering zaprojektowała i zbudowała specjalną frezarkę, która mogła być użyta przy obróbce boków okna walcarki. Aby zwiększyć średnicę i pogłębić otwory dla nowych śrubowych urządzeń nastawczych, firma Metalock użyła specjalnie zaprojektowanej przystawki do wytaczania oraz innej do wiercenia i gwintowania nowych otworów dla tych urządzeń.

Czy potrzebujesz świadczonej na całym świecie, dostępnej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencji inżynieryjnej?

Grupa Metalock Engineering jest uznaną firmą oferującą usługi w zakresie napraw urządzeń mechanicznych, posiadającą udokumentowane doświadczenie w zakresie napraw, konserwacji, modyfikacji i modernizacji urządzeń na całym świecie.

Offices located in:

Click to zoom in and view the office details

Skontaktuj się

Jak możemy pomóc? Oferujemy dostępną na całym świecie, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencję w sytuacji kryzysowej Wybierz z poniższych opcji, aby skontaktować się z nami.

Wyślij zapytanie Lokalizacje biur Szybki kontakt Wolne miejsca pracy