(pl)
Menu

Poprawa wydajności i jakości produkcji po renowacji walcarki w Llanwern przez firmę Metalock

Wykorzystując swój specjalistyczny sprzęt, firma Metalock dokonała obróbki walcarki wstępnej z 5 klatkami w Llanwern, aby przywrócić jej oryginalne tolerancje produkcyjne w zakresie prostopadłości, prostoliniowości i dokładności wymiarowej.

Corus 1 — walcarka wstępna w Llanwern, obróbka klatki walcowniczej

Dzięki niedawnemu programowi rocznej konserwacji przeprowadzonemu w zakładach Corus w Llanwern padły nowe dzienne i tygodniowe rekordy produkcji dla poszczególnych zmian oraz poprawiła się jakość produktu. Jednym z projektów podjętych podczas przestoju była kapitalna renowacja walcarki wstępnej z pięcioma klatkami przeprowadzony przez firmę Metalock Engineering. Głównym elementem programu była szeroko zakrojona obróbka mechaniczna na miejscu.

Główne wyzwanie

Głównym wyzwaniem w ramach tego projektu była konieczność obróbki pionowych powierzchni płyt trudnościeralnych i ich zawiniętych krawędzi na obudowach klatek walcowniczych R4 i R5. Pionowe powierzchnie płyt trudnościeralnych o wymiarach 1,7 m szerokości i 6 m wysokości oraz nowe krawędzie zawijane na każdej z czterech kolumn wymagały obróbki na całej wysokości. Dodatkowo należało odnowić 224 otwory przez wiercenie i gwintowanie.

Powodem, dla którego tak wiele otworów do mocowania płyt trudnościeralnych zostało uszkodzonych, było to, że podczas rutynowej wymiany walców 30-tonowe zespoły walców i poduszek czasami zderzały się z krawędziami tych płyt. Rozwiązaniem tego problemu wybranym w zakładzie Corus było przeprojektowanie płyt trudnościeralnych w taki sposób, aby miały zawinięte krawędzie, które będą utrzymywać je w odpowiednim położeniu, zapobiegając w ten sposób przesuwaniu się na boki w przypadku kolizji z poduszkami walców.

Obróbka mechaniczna na miejscu klatek walcarki wstępnej

Firma Metalock Engineering została poproszona o wycenę obróbki klatek walcarki wstępnej, aby przywrócić je do oryginalnych tolerancji produkcyjnych w zakresie prostopadłości, prostoliniowości i dokładności wymiarowej. Firma ma bogate doświadczenie w tego typu pracach. Dysponuje też sprzętem i wiedzą, które pozwalają jej z powodzeniem realizować takie projekty. Po pomyślnym pozyskaniu zamówienia od Corus na remont zakładu w Llanwern firma Metalock przystąpiła do prac przygotowawczych w celu dostosowania swoich maszyn do szczególnych wymagań tej walcowni.

Program prac uzgodniony z firmą Corus, który miał zostać zrealizowany w czasie przestoju zakładu, polegał na obróbce podstaw obudów klatek walcarki R2 i R3, aby były one płaskie i równe względem siebie oraz prostopadłe do obudów walcarki. Dodatkowo w przypadku tych dwóch klatek istniała również konieczność wiercenia i gwintowania otworów M36 w celu zamontowania gwintowanych wkładek, aby odnowić uszkodzone 1-calowe otwory BSW. Należało również wywiercić i rozwiercić otwory pod kołki ustalające o średnicy 70 mm oraz zamontować nowe płyty trudnościeralne. Praca ta została z łatwością wykonana w ramach programu, z zachowaniem ścisłych tolerancji obróbki, przy użyciu jednej z maszyn specjalnego przeznaczenia firmy Metalock, zaprojektowanej specjalnie do obróbki podstaw klatek walcarki.

Frezarki specjalnego przeznaczenia

Do obróbki pionowych powierzchni płyt trudnościeralnych i zawiniętych krawędzi zastosowano specjalne frezarki, zaprojektowane i zbudowane wcześniej przez Metalock Engineering. Dwie kompletne frezarki przystosowane do obudów walcarek umożliwiły równoległy postęp prac nad klatkami R4 i R5. Maszyny te zostały zaprojektowane tak, aby w jednym ustawieniu osiągnąć pełną wysokość okien obudowy walcarki na wszystkich czterech kolumnach obudowy i zostały ustawione względem wcześniej ustalonych punktów odniesienia, za pomocą optycznych przyrządów pomiarowych.

Pracownicy Metalock Engineering zdawali sobie sprawę, że wiercenie i gwintowanie tak dużej liczby niezbędnych otworów będzie czasochłonne i nie może kolidować z obróbką powierzchni płyt trudnościeralnych i ich zawiniętych krawędzi. Aby temu zaradzić, inżynierowie Metalock zaprojektowali i zbudowali dwie wiertarki specjalnego przeznaczenia, których zasięg obejmował całą powierzchnię i przyspieszał dostęp do każdego otworu. System ten okazał się bardzo skuteczny i dzięki niemu wszystkie otwory zostały odnowione bez zakłócania operacji obróbki, które trwały na sąsiednich kolumnach obudowy w niewielkiej odległości.

Po zakończeniu wszystkich czynności związanych z obróbką i wierceniem zamontowano nowe płyty trudnościeralne, sprawdzono ostateczne wymiary i wykazano, że mieszczą się one w wymaganych tolerancjach. Zakład został ponownie uruchomiony i w ciągu pierwszych kilku tygodni pracy uzyskano poprawę jakości produktu oraz pobito szereg rekordów produkcji.

Skontaktuj się

Jak możemy pomóc? Oferujemy dostępną na całym świecie, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencję w sytuacji kryzysowej Wybierz z poniższych opcji, aby skontaktować się z nami.

Wyślij zapytanie Lokalizacje biur Szybki kontakt Wolne miejsca pracy