(sv)
Menu

Ökad produktion och bättre kvalitet efter Metalocks renovering av valsverk i Llanwern

Med hjälp av sin specialutrustning bearbetade Metalock anläggningen i Llanwern, som består av fem grovvalsverk, på plats för att återställa de ursprungliga tillverkningstoleranserna för rätvinklighet, kantrakhet och måttnoggrannhet.

Corus 1 – bearbetning av grovvalsverk i Llanwern, Storbritannien

Nya dagliga och veckovisa produktionsrekord och en förbättrad produktkvalitet blev resultatet av ett årligt underhållsprogram som nyligen genomfördes i Corus anläggning i Llanwern. Ett av de projekt som genomfördes under avstängningen av anläggningen, som består av fem grovvalsverk, var Metalocks omfattande renovering. Omfattande bearbetning på plats utgjorde huvuddelen av programmet.

En stor utmaning

Den stora utmaningen i det här projektet var att bearbeta de vertikala slitplåtarnas ytor och skapa nya omslutande kanter på valsverkshusen R4 och R5. De 1,7 m breda och 6 m höga vertikala slitplåtarna och nya omslutande kanter för alla fyra stolparna krävde bearbetning till full höjd. Dessutom skulle 224 hål anpassas genom borrning och gängskärning.

Orsaken till att så många av slitplåtarnas fästhål var skadade var att den 30-tonsvals och de valslager som används vid rutinmässiga valsbyten ibland kolliderade med slitplåtarnas kanter. Corus lösning på detta problem hade varit att omkonstruera slitplåtarna så att de fick omslutande kanter som gjorde att plåtarna låg nära varandra och inte kunde förflyttas i sidled om de kolliderade med valslagren.

Bearbetning på plats av grovvalsverk

Metalock Engineering ombads att lämna ett anbud för bearbetning på plats av grovvalsverken. De skulle återställas till de ursprungliga tillverkningstoleranserna för rätvinklighet, kantrakhet och måttnoggrannhet. Metalock har stor erfarenhet av denna typ av arbete och har utvecklat utrustning och expertis som gör det möjligt att genomföra sådana projekt på ett effektivt sätt. Metalock kunde säkra en order från Corus för att utföra reparationen i LIanwern och började med att anpassa sina maskiner efter de särskilda kraven för denna anläggning.

Det arbetsprogram som överenskommits med Corus och som skulle genomföras under avbrottet var att bearbeta fundamenten för valsverkshusen R2 och R3, så att de skulle bli plana och vara i nivå med varandra och vinkelräta mot valsverkshusen. Dessutom krävde dessa två valsverk borrning och gängskärning av M36-hål för att man skulle kunna montera skruvinsatser för att laga skadade BSW-hål på 1 tum (BSW: British-Standard-Whitworth). Plugghål med en diameter på 70 mm måste också borras och brotschas och nya slitplåtar monteras. Trots snäva bearbetningstoleranser kunde arbetet enkelt utföras inom programmet med hjälp av en av Metalocks specialmaskiner som är särskilt utformad för bearbetning av valsverksfundament.

Fräsmaskiner för speciella ändamål

För att kunna bearbeta de vertikala slitplåtarna och de omslutande kanterna anpassade Metalock Engineering sina fräsmaskiner för speciella ändamål som man tidigare hade konstruerat och byggt. Två kompletta fräsmaskiner för valsverkshus gjorde det möjligt att arbeta parallellt på valsverken R4 och R5. Maskinerna var konstruerade för att nå högst upp på alla fyra öppningarna i valsverkshuset med en enda inställning och de ställdes in till förutbestämda referenssystem med hjälp av optiska mätinstrument.

Metalock Engineering insåg att borrning och gängskärning av det stora antalet hål som behövdes skulle bli en tidskrävande uppgift och att det inte fick störa bearbetningen av slitplåtarnas ytor och omslutande kanter. För att lösa detta konstruerade och tillverkade Metalocks ingenjörer två specialborrmaskiner som skulle komma åt hela ytan och möjliggöra snabb åtkomst till varje hål. Detta system visade sig vara mycket framgångsrikt. Man kunde bearbeta alla hålen på detta sätt utan att störa bearbetningen som pågick på de intilliggande husstolparna på så kort avstånd.

När all bearbetning och borrning var klar monterades de nya slitplåtarna. De slutliga dimensionerna kontrollerades och visade sig ligga inom de toleranser som krävdes. Anläggningen startades på nytt och under de första veckorna förbättrades produktkvaliteten och ett antal produktionsrekord slogs.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster