(pl)
Menu

Poprawa jakości sztab po renowacji walcarki w Llanwern przez firmę Metalock

Klatki R2 i R3 walcarki wstępnej w walcowni taśm na gorąco Corus w Llanwern zostały przywrócone do oryginalnych parametrów dzięki wiedzy z zakresu obróbki mechanicznej na miejscu firmy Metalock.

Corus 2 — walcarka wstępna w Llanwern, obróbka klatki walcowniczej

Przywrócenie klatek R2 i R3 walcowni wstępnej do pierwotnych tolerancji produkcyjnych w zakresie prostopadłości, prostoliniowości i dokładności wymiarowej oraz wyeliminowanie ryzyka powstawania wygiętych sztab w walcowni taśm na gorąco Corus w Llanwern. Firma Metalock Engineering we współpracy z kierownictwem walcowni przeprowadziła rozległe prace związane z obróbką mechaniczną na miejscu podczas niedawnego przestoju zakładu. Firma Metalock Engineering ma bogate doświadczenie w tego typu pracach. Dysponuje też sprzętem i wiedzą, które pozwalają jej z powodzeniem realizować takie projekty.

Kontrola przed przestojem

Z informacji zebranych podczas serii przeglądów przed przestojem zakładu wynikało, że pionowe powierzchnie trudnościeralne uległy zużyciu i konieczne będzie wykonanie obróbki mechanicznej każdej z nich w celu oczyszczenia, a jednocześnie zapewnienia powierzchni prostopadłych i zgodnych z osią walcarki.

Walcownia stali

Llanwern jest zintegrowaną stalownią produkującą wyroby taśmowe. Walcarka wstępna stanowi pierwszy etap obróbki w walcowni taśm na gorąco.

Projekt obejmował obróbkę pionowych powierzchni płyt trudnościeralnych (okien) oraz krawędzi zawijanych na obudowach klatek R2 i R3 walcarki. Pionowe okna o wymiarach 1,7 m szerokości i 6 m wysokości oraz nowe krawędzie zawijane na każdej z czterech kolumn wymagały obróbki na całej wysokości. Umożliwiło to zamontowanie nadwymiarowych, utwardzonych płyt trudnościeralnych i przywrócenie oryginalnych wymiarów. Dodatkowo należało odnowić ponad 200 otworów 1¼ cala BSW przez rozwiercenie i gwintowanie do otworów M48, a następnie zamontowanie wkładek gwintowanych z centralnym gwintowanym otworem 1¼ cala BSW.

Otwory służące do przykręcania płyt trudnościeralnych mają tendencję do uszkadzania się podczas rutynowej wymiany walców, ponieważ 30-tonowe zespoły walców i poduszek walca czasami zderzają się z krawędziami płyt trudnościeralnych. Rozwiązaniem tego problemu wybranym w zakładzie Corus było przeprojektowanie płyt trudnościeralnych w taki sposób, aby miały zawinięte krawędzie, które będą utrzymywać je w odpowiednim położeniu, zapobiegając w ten sposób przesuwaniu się na boki w przypadku kolizji z poduszkami walców.

Frezarki specjalnego przeznaczenia

Do obróbki pionowych powierzchni płyt trudnościeralnych i zawiniętych krawędzi zastosowano specjalne frezarki, zaprojektowane i zbudowane wcześniej przez Metalock Engineering, które zostały przystosowane do większych obudów walcarek w zakładzie w Llanwern. Aby wywiercić i nagwintować dużą liczbę otworów M48 w płytach trudnościeralnych, inżynierowie Metalock zaprojektowali i zbudowali dwie specjalne wiertarki zamontowane na płytach mocujących o długości 6 m, które obejmowały całą powierzchnię i przyspieszały dostęp do każdego otworu.

Dzięki zastosowaniu dwóch frezarek specjalnego przeznaczenia okna po stronie operatora w obu klatkach były obrabiane jednocześnie. W tym samym czasie za pomocą dwóch wiertarek przygotowywano i gwintowano otwory po stronie napędu obu klatek. Po zakończeniu tych czterech operacji maszyny zostały przestawione, aby wiercić i gwintować otwory po stronie operatora oraz obrabiać oba okna po stronie napędu. Dzięki takiej organizacji pracy w przypadku obu klatek projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem i w ramach budżetu.

Skontaktuj się

Jak możemy pomóc? Oferujemy dostępną na całym świecie, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencję w sytuacji kryzysowej Wybierz z poniższych opcji, aby skontaktować się z nami.

Wyślij zapytanie Lokalizacje biur Szybki kontakt Wolne miejsca pracy