(sv)
Menu

Bättre stångkvalitet efter Metalocks renovering av valsverk i Llanwern

Grovvalsverken R2 och R3 i Corus varmvalsverk i Llanwern återställdes till ursprungliga toleranser med hjälp av Metalock Engineerings expertis för bearbetning på plats.

Corus 2 – bearbetning av grovvalsverk i Llanwern, Storbritannien

Grovvalsverken R2 och R3 i Corus varmvalsverk i Llanwern behövde återställas till de ursprungliga tillverkningstoleranserna för rätvinklighet, kantrakhet och måttnoggrannhet. Dessutom ville man eliminera risken för böjda stänger. Metalock Engineering utförde i samarbete med verkets ledning omfattande bearbetning på plats under ett nyligen genomfört driftstopp. Metalock Engineering har stor erfarenhet av den här typen av arbete och har utvecklat utrustning och expertis som gör det möjligt att genomföra sådana projekt på ett effektivt sätt.

Undersökningar före avstängningen

Den information som samlades in under en rad undersökningar före avstängningen visade att det var uppenbart att de vertikala slitplåtarna hade slitits ut och att man skulle behöva bearbeta alla ytor för att fräscha upp dem och samtidigt se till att ytorna var vinkelräta och korrekta i förhållande till valsverkets centrumaxel.

Stålverk

Llanwern är ett integrerat stålverk som tillverkar bandprodukter. Grovvalsverket är det första valsningssteget i varmvalsverket.

Projektet omfattade bearbetning av vertikala slitplåtar (öppningar) och omslutande kanter på valsverkshusen R2 och R3. De 1,7 m breda och 6 m höga vertikala öppningarna och nya omslutande kanter på alla fyra stolparna krävde bearbetning i full höjd. Detta gjorde det möjligt att montera överdimensionerade härdade slitplåtar och återställa de ursprungliga dimensionerna. Dessutom skulle man bearbeta över 200 BSW-hål på 1¼ tum (BSW: British-Standard-Whitworth) genom att borra och gängskära dem till större M48-hål och sedan montera skruvinsatser med ett centralt gängat BSW-hål på 1¼ tum.

Slitplåtarnas fästhål tenderar att skadas vid rutinmässiga valsbyten på grund av att 30-tonsvalsarna och valslagren ibland kolliderar med slitplåtarnas kanter. Corus lösning på detta problem hade varit att omkonstruera slitplåtarna så att de hade fått omslutande kanter som gjorde att plåtarna låg nära varandra och inte kunde förflyttas i sidled om de kolliderade med valslagren.

Fräsmaskiner för speciella ändamål

För att kunna bearbeta de vertikala slitplåtarna och de omslutande kanterna anpassade Metalock Engineering sina fräsmaskiner för speciella ändamål som man tidigare hade konstruerat och byggt, så att de skulle passa till de större valsverkshusen i anläggningen i Llanwern. För att borra och gänga det stora antalet M48-hål i slitplåtarnas ytor konstruerade och tillverkade Metalocks ingenjörer två specialborrmaskiner som man monterade på 6 m långa jiggplattor som täckte hela ytan, vilket möjliggjorde snabb åtkomst till varje hål.

Med hjälp av två specialfräsmaskiner bearbetades öppningarna på operatörssidan för båda valsverken samtidigt. Samtidigt använde man två borriggar för att borra och gänga hålen på maskinsidan för båda valsverken. När dessa fyra uppgifter var slutförda bytte man plats på maskinerna för att borra och gänga på operatörssidan och bearbeta båda öppningarna på maskinsidan. Genom att arbetena utfördes parallellt på varje valsverk på detta sätt kunde projektet slutföras inom programmets tidsram och budget.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster