(sv)
Menu
Termisk sprutning

Termisk metallsprutning in situ

Metalock Engineering är en ledande specialist inom området termisk sprutning och ytbehandling  av metallkomponenter.

Ständig utveckling av nya ytbehandlingsprocesser  innebär att vi svarar på industrins omättliga hunger efter nya produkter och ge våra tekniker nya metoder för att reparera och skydda ett brett spektrum av maskinteknisk utrustning – för ökad livslängd, sänkta tillverkningskostnader och kostnadseffektiva reparationer i stället för dyra komponentbyten.

Ytbehandling av metallkomponenter

Termisk sprutning innebär att materialet (i form av pulver eller tråd) hettas upp så att det smälter och därefter med hjälp av gas eller luft drivs ut och avsätter sig som ett skikt på den mottagande komponenten. Processen går att upprepa många gånger så att flera lager byggs upp exakt enligt specifikationerna.

Välutbildade specialister

Till de vanliga applikationerna för termisk sprutning och ytbehandling hör:

 • Reparation & renovering
 • Korrosionsskyddsbeläggning
 • Värmeavskärmning
 • Erosionsskydd
 • Isolering

Beroende på vilka behov ditt företag har, kan våra välutbildade specialister utföra arbetet i verkstaden eller på plats – med sprutning av ett stort antal olika material. Går det att smälta går det att spruta:

 • Stål 
 • Hårdmetall
 • Kromkarbid
 • Keramer
 • Plastkomposit

Hur kan vi spara tid och pengar åt dig och dessutom bygga upp ditt professionella rykte med termisk sprutning och ytbehandling?

Högkvalitativa resultat

Du kan lita på att vi alltid levererar termisk sprutning av högsta kvalitet och konsekvent höga specifikationsresultat för alla typer av komponenter och med ett brett spektrum av beläggningsmaterial. De kan bestå ev ett enda ämne, men är vanligen legeringar eller kompositer med unika fysikaliska egenskaper som endast går att uppnå med termisk sprutning med hjälp av någon av följande tekniker:

 • Höghastighetsflamsprutning (HVOF)
 • Flamsprutning
 • Bågsprutning
 • Plasmasprutning

Termisk sprutning av järnvägsaxlar

Plats:
Malmö, Sverige

Uppdrag:
Järnvägsaxlar, Danmark

Utmaning:
Renovera järnvägsaxlar till originalskick för att slippa skrota dem.

Lösning:
Metalock utvecklade en lösning som gjorde det möjligt att låta axlarna sitta kvar på växellådan under sprutningsprocessen.

Termisk sprutning byggde upp diametern, varefter ytan bearbetades och polerades till toleransen 0,029 mm.

Resultat:
998 stycken järnvägsaxlar räddades från skrotning. Längre livslängd än den ursprungliga och möjlighet att utöka livslängden ytterligare med upprepad behandling.

Toleransen mättes upp till 0,01–0,02 mm, gott och väl inom de specificerade kraven.

Fördelarna med ytbeläggning genom termisk
sprutning

Oavsett om det gäller en stor, avlägset belägen industrianläggning eller marinmotorer till sjöss så är det dyrt att demontera slitna komponenter, utföra reparationer på verkstad eller byta ut delar. Vår erfarenhet inom specialområdet termisk sprutning spar pengar åt dig och erbjuder även andra fördelar:

 • En bevisat lösningsinriktad metod oavsett var din utrustning finns.
 • Tjänster över hela världen 24/7.
 • Bygg upp och skydda ditt professionella rykte.
 • Reparationer ute på fältet med verkstadskvalitet.
 • En enda, tillförlitlig leverantör av all termisk sprutning du behöver.
 • Decennier av expertis inom området maskinteknik – du kan lugnt låta oss ta hand om de mest krävande projekt inom området termisk sprutning.

Metalock i aktion

Hur kan vi spara tid och pengar åt dig och dessutom bygga upp ditt professionella rykte med termisk sprutning och ytbehandling?

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster