(sv)
Menu
Stål

Reparationer för stålindustrin

Företag inom stålindustrin världen över arbetar ständigt med att sänka produktionskostnaderna samtidigt som man höjer effektiviteten, produktkvaliteten och anläggningskapaciteten.

Typiska reparationer och renoveringar inom stålindustrin:

  • Specialiserade verksundersökningar och installation av storskaliga mätnätverk
  • Bearbetning av grov- och finvalsverk för större slitplåtar
  • Uppborrning av hål för presskruvar till valsverk
  • Återställning av gängade hål
  • HSB-/VSB-bearbetning
  • Uppborrning av formor
  • Återställning av vändtappar i LD-behållare
  • Återställning av vändtappar i gjutskänk
  • Orbital bearbetning av axlar för balkriktning
  • Arborrning av växellådor

Läs om hur vår erfarenhet av stålindustrin kan hjälpa dig att spara tid och pengar.

Bättre stålkvalitet, längre maskinlivslängd och kortare stilleståndstider 

Eftersom maskinerna och utrustningen som används i stålverk till sin storlek och natur är för otympliga att montera ner och forsla bort, måste reparationer och renoveringar i stället utföras på plats. Det är här Metalock Engineering kommer in i bilden.

Vi har lång erfarenhet av projekt som rör järn- och stålproduktion (plåtar och stavar), gjutning, rullning, pressning och smide runtom i världen, och förfogar över ett stort nätverk av kontor med ett heltäckande tjänsteutbud för metallindustrin.

Vårt arbete hjälper till att förlänga livslängden för stålverk och anläggningar. Det ger bättre stålkvalitet och lägre reservdelskostnader. Detta bidrar i sin tur till kortare stilleståndstider och ökad effektivitet.

Större stålverksreparationer

Metalock Engineering har utvecklat ett brett utrustningsspektrum för maskinbearbetning inom stålindustrin. Vi har erfarenhet av projekt där uppemot 40 utbildade maskintekniker i skift arbetar parallellt på 7 valsstolar, för att få så mycket gjort som möjligt inom det aktuella driftstoppsfönstret.

Vi har varit inblandade i hundratals lyckade större stålverksprojekt runtom i världen. Tjänster som dessa tillhör kärnan i vår verksamhet, och Metalock är en av världens ledande aktörer på området.

Tjänster vi erbjuder inom stålindustrin:

Metalock i aktion

Stålproduktionsstöd dygnet runt

Ett heltäckande tjänsteutbud, dygnet runt-service världen över och vår oöverträffade branscherfarenhet när det gäller in situ-bearbetning, kallreparation av gjutjärn och fusionssvetsning med mera gör att vi kan leverera kostnadseffektiva reparationer och modifieringar. På köpet får du lugn och ro, och kan fokusera på din kärnverksamhet som stålföretag.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster