(sv)
Menu
Rikttjänster

Laserrikttjänster & uppmätningar på plats

Dåligt riktade anläggningar orsakar ökat slitage, förtida anläggningshaverier, försämrad processeffektivitet och lägre tillgänglighet hos anläggningen. Varför riskera framgången för din verksamhet – när precisionsinriktning med laser är så enkel att ordna?

Oavsett var din anläggning ligger, är Metalock Engineering-koncernen din inriktningsparter när du vill undvika mekaniska problem – var som helst i världen, dygnet om.

Riktningstjänster in situ för anläggningar

Våra riktningsspecialister som arbetar inom vår avdelning för mätteknik använder sig av ett brett spektrum av inriktningsutrustning, inklusive den modernaste utrustning för laserspårning och 3D-skanning som finns att uppbringa. Genom att arbeta med verkstadsprecision på plats, hjälper vi dig att undvika förhöjt slitage på anläggningens komponenter och att förlänga deras livslängd.

Uppmätning med laserinriktning

Oavsett om det handlar om en enstaka drivaxel eller ett stort antal valsar för formning och slutbearbetning av stålämnen, utspridda över stora anläggningar, utgör vår utrustning för laserinriktning nyckeln till tidsbesparing och maximal precision vid inriktning och uppmätning på plats.

Förutom att hantera konventionella anläggningsinriktningar, innebär precisionen och bärbarheten hos utrustningen att våra mycket kompetenta riktningslag kan mäta upp stora ytor snabbare än någonsin förr – samt ta fram en exakt rapport över resultaten av uppmätningen med laserinriktning.

Komplettering av våra övriga tjänster

Föreställ dig den sinnesfrid du kan njuta av när du låter oss sköta inriktningen av ditt företags industriutrustning. På land eller till havs, i stora industriområden eller i långt ut i obygden; vi har jour 24/7. Oavsett om du utnyttjar våra inriktningstjänster separat eller som del av pågående besiktning av ett större projekt, som en engångsåtgärd eller som en del av en regelbunden tillståndsövervakning, kompletterar de våra andra maskintekniska specialisttjänster perfekt.

Riktningsavdelningen fungerar inte bara som en självständig avdelning som levererar tjänster till sina kunder, utan den stödjer även alla övriga avdelningar inom vårt företag.

Vid avtal om bearbetning på plats utför den först en inledande uppmätning, därefter finns den som en kontinuerlig referens under hela bearbetningen och slutligen gör man en avslutande uppmätning när bearbetningen är klar.

Våra kritiska precisionsuppmätningar in situ av anläggningens inriktning utförs av en erfaren specialist med toppmodern utrustning.

Laserinriktning av marin- & offshoreanläggningar

Våra optiska och laserbaserade inriktningstjänster är några av de många som vi erbjuder marinindustrin. Maskinstopp kostar fartygsoperatörer enorma summor pengar. Vår kompetens och erfarenhet är avgörande för vår snabba reaktion på era behov. Oavsett om ett fartyg ligger i docka eller till sjöss kan våra välutbildade riktningsspecialister med kort varsel ta sig till det, var som helst i världen.

Vi har många decenniers erfarenhet av branschen och anställer enbart yrkeskunniga personer med lämpliga kvalifikationer. Det är därför som marin- och offshoreoperatörer kan lita på att vi alltid levererar effektiva, säkra, lyhört utförda tjänster inom dessa så viktiga branscher.

Fördelarna med laserinriktning

Problem som vibrationer eller kraftigt slitage på lager, drivremmar och kopplingar går ofta att härleda till felaktig inriktning. Eftersom de möjliga konsekvenserna är så allvarliga, är vi säkra på att du skulle uppskattar fördelarna med att låta oss ta hand om dina industriella riktningsbehov:

  • Bättre riktningsnoggrannhet hos anläggningen än någonsin.
  • Sparar tid och pengar.
  • En beprövad, lösningsinriktad metod för insats 24/7, var som helst i världen.
  • Inriktning ute på fältet med verkstadskvalitet.
  • En enda leverantör av alla era riktningstjänster och andra tekniska tjänster.
  • Mer än 70 års erfarenhet av maskinteknik i ryggen – från de enklaste inriktningar till de största projekt, du kan lita på oss.

Metalock i aktion

Hur kan vår utrustning för laserinriktning och uppmätning på plats spara tid och pengar åt dig och bidra till att skydda ditt rykte i världens mest krävande maskintekniska miljöer?

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster