(sv)
Menu
Metallagning med tvärkilar

Metalock-lagning och metallagning med tvärkilar

Metallagning med tvärkilar eller metalockning är en enkel men effektiv metod för lagning av sprickor i gjuten metall utan att behöva svetsa.

Kallreparationer av alla slags spräckta eller knäckta komponenter

Kallreparationer av alla slags spräckta eller knäckta komponenter av gjutjärn, gjutstål eller aluminium. Att komponenterna går sönder brukar bero på överbelastning, olyckor, felaktig användning av utrustningen eller defekter i gjutgodset.

Lloyd's Register-certifikat

Lloyds Register Certificate

Metalock Engineering är sedan många år certifierade av Lloyd's Register att utföra metallagning med tvärkilar på särskilt angivna komponenter med hjälp av ”Metalock”- och ”Masterlock”-metoderna.

Metallreparationsmetoden med tvärkilar

Nedanstående illustration av Metalock-reparationssystemet (Metalocking) visar principen för lagning på en plan yta. Vid mer komplicerade brott och mer komplexa gjutgodsformer måste Metalock-teknikern utnyttja sin skicklighet och sina kunskaper för att hantera de utmaningar som komponentens form, funktion och arbetsmiljö innebär.

Allt detta måste göras med minimal stilleståndstid, vilket ofta innebär arbete dygnet om alla dagar i veckan.

 1. Efter en undersökning lämnas en rapport till kunden, som ska ge klartecken för reparationen. Komponenten placeras därefter i rätt läge, riktas upp och hålls stadigt på plats med tvingar och specialfixturer.
 2. Med hjälp av särskilda Metalock-jiggar borras en rad hål tvärs över sprickan, till gjutgodsets verktygsdjup.
 3. Med hjälp av tryckluftsmejslar slås mellanväggarna mellan hålen sedan bort så att fördjupningen får samma form som Metalock-kilarna.
 4. Metalock-kilen är ett pärlbandsformat stycke av mycket formbar legering, tillverkat i olika dimensioner som kan kapas till önskad längd för att passa typen av spricka eller brott.
 5. Flera olika lager av kilar sätts in i fördjupningarna och hamras in så hårt att kontakten metall mot metall gör att de nästan smälter samman med det reparerade godset.
 6. Därefter borras en ny rad hål utmed spricklinjen, vilka därefter gängas och fylls med idragna skruvar, där varje följande skruv griper in i den föregående så att man får en trycktät skarv som återställer den gjutna komponentens styvhet.
 7. En Metalock-skruv är en viktig sida av Metalock-metoden, med tanke på att trycktäta reparationer ofta krävs.
 8. Bultarna dras sedan åt tills det utskjutande skaftet skjuvas av, varefter de råa metallresterna huggs bort med tryckluftsmejsel.
 9. Hela lagningsytan slipas sedan så att den blir slät
 10. Som avslutning målas den

En pålitlig teknik för lagning av maskiner och byggnader

Medan det väl beprövade, testade och unika reparationssystemet hela tiden utnyttjar samma grundläggande principer, blir de enskilda tillämpningarna lika skiftande som de anläggningar och maskiner som det utformats för. De sträcker sig från fartygsmotorer över kraftpressar och petrokemiska anläggningar till gamla konstruktioner och historiska byggnader.

För mer än 70 sedan utvecklade Metalock Engineering-koncernen de särskilda verktyg, jiggar, fixturer och material som används i denna enkla men sinnrika lagningsmetod. Dessa verktyg har gjort det möjligt att kallreparera alla tänkbara slag av maskiner och även använts vid restaurering av historiska byggnader.

Se hur vår erfarenhet av reparationer på fältet kan hjälpa dig spara tid och pengar.

Några av fördelarna med Metalock-metoden:

 • Dämpar och absorberar tryckpåkänningar
 • Ger en bra ”expansionsfog” för sådana gjutgodskomponenter som cylinderfoder, topplock till dieselmotorer eller över huvud taget kärl som utsätts för termiska påkänningar
 • Sprider dragbelastningen bort från utmattningspunkterna
 • Bevarar geometrin och de ursprungliga ytorna tack vare att det inte förekommer någon deformerande värme
 • Den överlägset största andelen reparationer går att utföra på plats, helt utan eller med minimalt behov av demontering, vilket sparar tid och pengar

Metalock Engineering-koncernen har en imponerande meritlista när det gäller lyckade kallreparationer av gjutjärn med tvärkilsmetoden .

Svetsning innebär i jämförelse många möjliga problem, och metallagningstekniken med tvärkilar är förstahandsvalet av metod vid lagning av spruckna komponenter.

Till fördelarna med Metalock-lagning med tvärkilar hör:

 • Metallagning med tvärkilar som utförs på plats 24 x 7 med Metalock-reparatörer som vi själva utbildat.
 • Kortare stilleståndstider – produktionen är snabbt igång igen
 • Metoden är godkänd över hela världen och har Lloyd's-certifikat nr: MNDE/REP/0017/06
 • Kallreparationsmetoden är betydligt mer kostnadseffektiv än att köpa nya, dyra gjutgodskomponenter

Plats:
Hamburg, Tyskland

Uppdrag:
Motor i kraftverk

Utmaning:
Få stopp på en spricka i motorblocket innan en läcka leder till katastrofala och kostsamma konsekvenser.

Lösning:
Fickor för kilarna tillverkas i 90 graders vinkel mot sprickan och med förbestämda avstånd. Kilar av ett specialmaterial sätts in i fickorna och hamras in så att kilarna och godset sluter tätt mot varandra.

En rad hål borras och gängas utmed spricklinjen och tätas sedan med skruvar. Allt i enlighet med vår unika Metalock-/Masterlock-metod.

Resultat:
En trycktät fog som åter gör motorblocket fullt funktionsdugligt och förlänger dess livslängd avsevärt.

Lagning av motorblock med hjälp av tvärkilar

Metalock i aktion

Vi sparar tid och pengar åt dig med våra tekniker för gjutgodsreparation.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster