(sv)
Menu
Papper

Reparation för pappersindustrin

Reparationer inom pappersindustrin har tidigare ofta inneburit en tidsödande process av nedmontering, lagning och återmontering. Vår expertis och långa erfarenhet av arbete i branschen gör det dock möjligt för oss att i stället erbjuda kvalitativa reparationer in situ – ett prisvärt, kostnadseffektivt och tillförlitligt alternativ när du vill få igång anläggningen igen så fort som möjligt.

Processer för pappersindustrin

Här är ett urval av vad vi kan göra för dig:

Termisk sprutning av yankeecylindrar och andra torkcylindrar

  1. Termisk sprutning av skadade kanter.
  2. Delreparation inklusive igenpluggning av porer och skadade valshöljen.
  3. Remslipning in situ och ytbehandling av valsar och torkcylindrar.
  4. Termisk sprutning in situ av valsar och torkcylindrar, följt av slipning för att förlänga delarnas livslängd och ge bättre motståndskraft mot korrosion
  5. Kallagning med Metalock-metoden av spruckna cylindrar
  6. Fräsning av styrspår och lagerblocksstöd, med mera
  7. Återställning av lagertappar
  8. Ångtätning
  9. Tätningsytor för inspektionsdörrar

Metalock in Action

Läs om hur vår erfarenhet av pappers- och massaindustrin kan hjälpa dig att spara tid och pengar.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster