(sv)
Menu
Reparation av gjutdelar

Reparation in situ av gjutdelar

Varje dag, världen över, finns det någon i samma bransch som du som förlitar sig på våra specialtekniker för kallreparation av spruckna eller knäckta komponenter av gjutjärn, stål eller aluminium.

Varför? När du behöver få en affärskritisk anläggning i drift igen så snart som möjligt och bara en kallreparation skulle fungera, kan du lita på den beprövade Metalock-metoden.

Kallreparationstjänst för trasiga metallkomponenter

Vår unika kallreparationsmetod, som utvecklades under tidigt 1930-tal, bygger på sunda tekniska principer. Den undviker de spänningsproblem som förknippas med svetsning och bibehåller den ursprungliga inriktningen av komponenterna, vilket minskar behovet av kostsam ombearbetning efter reparationen.

Fördelar med reparation in situ av gjutdelar

Metalocks kunder värdesätter fördelarna med vår beprövade kallreparationsmetod. Till dessa hör följande:

 • Vi utför vanligen arbetet på plats – vilket spar pengar och gör att man slipper demontering.
 • Bevarar geometrin och de ursprungliga ytorna.
 • Dämpar och absorberar kompressionsspänningar.
 • Fördelar dragbelastningar.
 • Sprider ut påkänningar från utmattningspunkter.
 • Ger en låg utvidgningskoefficient i förhållande till den reparerade metallen.
 • Eftersom reparationen är fullständigt kall, skapar den inte nya spänningar.

Lloyd's Register-certifikat

Lloyds Register Certificate

Metalock Engineering är sedan många år certifierade av Lloyd's Register att utföra metallagning med tvärkilar på särskilt angivna komponenter med hjälp av ”Metalock”- och ”Masterlock”-metoderna.

Metallagning med tvärkilar

Metal Stitching

Metallagning med tvärkilar eller metalockning är en metod för lagning av sprickor i gjuten metall utan att behöva svetsa.

Lär dig mer om metallreparationsmetoden med tvärkilar

Gjutjärnsreparationer som utförs in situ av vårt erfarna lag av tekniker förkortar stilleståndstiden och spar pengar åt dig.

Fördelarna

Oavsett om det gäller spräckta växellådor, brott på pressramar, sprickor i broräcken eller lagning av byggkonstruktioner, så innebär skadade gjutdelar besvär, kostnader och förseningar. Det är då som våra kallreparationer av gjutgods visar vad de går för:

 • Snabba insatser 24/7 över hela världen.
 • En beprövad, lösningsinriktad metod.
 • Går att utföra på plats eller i våra verkstäder.
 • Reparationer ute på fältet med verkstadskvalitet.
 • En enda leverantör av era gjutgodsreparationer.
 • Mer än 70 års erfarenhet som tekniska experter innebär att du kan lita på oss.

Reparation på plats av dieselmotor

Metalock kan utföra reparation på plats av dieselmotorer till sjöss, vid eller i torrdocka eller i kraftproduktonsanläggningar. Var som helst, när som helst.

Läs mer

Reparationsmetoden för gjutgods

Metalock-metoden bygger på sunda tekniska principer som har varit erkända i mer än 70 år.

 1. Hål som borrats utmed spricklinjen, gängats och fyllts med skruvar.
 2. Hål som borrats i rät vinkel mot sprickan.
 3. Hål som borrats i samma form som Metalock-kilarna.
 4. Lager av kilar som drivits in så att metall tätar mot metall.

Metalock-reparationsschema för gjutgods

 1. Med hjälp av en borrjigg borras rader av bottenhål tvärs över sprickans riktning, så att varje rad fungerar som en kil.
 2. Mellanväggarna huggs bort med tryckluftsmejsel.
 3. Metalock-kilar drivs in i öppningen så att de sluter tätt.
 4. Hål för Metalock-skruvar borras utmed sprickan mellan kilarna.
 5. Skruvarna dras i så att de garanterat överlappar varandra, vilket skapar en tätning utmed sprickan.
 6. Slutligen diktas hela lagningen för att garantera att den blir stabil och trycktät.

Metalock i aktion

Hur kan vi spara tid och pengar åt dig och bidra till att värna ditt professionella rykte med våra tekniker för gjutgodsreparation?

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster