(sv)
Menu
Petrokemi

Reparationer och underhåll för petrokemisk industri

Petrokemin spelar i form av allt från bilbränsle till plastprodukter en viktig roll i samhället och våra liv. Metalock Engineering har lång erfarenhet av att samarbeta med företag inom industrin.

Faktum är att vårt ägarbolag Midroc Europe även äger och driver Preems svenska raffinaderier, där nästan all bensin som används i Skandinavien raffineras.

Kunskap om en krävande sektor

Vi har god förståelse för produktionskraven vid prospektering, produktion och raffinering. Driftavbrott och oplanerade produktionsförluster kan innebära flera miljoner dollar i kostnader. Metalock Engineering har sedan länge rykte om sig att leverera tjänster av högsta kvalitet i denna krävande sektor och att avsluta projekt både tids- och budgetenligt.

Våra europeiska kontor arbetar allihop med petrokemiska anläggningar i Storbritannien och på kontinenten, samt på offshore-projekt runtom i världen. Våra kontor i Saudiarabien och Dubai täcker våra petrokemikontrakt i Mellanöstern.

Läs om hur vår erfarenhet av petrokemiindustrin kan hjälpa dig att spara tid och pengar.

Alla våra specialisttjänster erbjuds för industrin

In situ-bearbetning
Rörkapning och beredning, borttagande av trasiga pinnbultar, bearbetning av flänsytor, bearbetning av värmeväxlare (från små till stora), extruderbearbetning

Metallagning med tvärkilar
Trasiga växellådor och turbinhus, pumphus och lågtryckskärl

Mättekniska tjänster
För situationer där du behöver rikthjälp

Metallsprutning
Applicering av beläggningar för värmebeständighet, korrosions- och slitageskydd.

Svetstjänster
Rör och kärl/tankar

Skruv-/bultsträckning
Alla typer av skruvförband

På vårt svenska kontor arbetar specialiserade konstruktions- och projektledare dagligen med:

  • Konstruktion och tillverkning av anläggningar och utrustning
  • Installation av anläggningar och utrustning, driftsättning och godkännande
  • Underhåll för petrokemiska anläggningar

Hos oss för du tillförlitlig hjälp med alla dina maskintekniska projekt.

Kallreparationsmetoden

Metalocks egen kallreparationsmetod utvecklades på Texas oljefält under 1920-talet. På den tiden tillverkades de flesta oljefältskomponenter av gjutjärn. När utrustningen skadades ute på fältet var man tvungen att hitta en reparationsmetod som fungerade i den högexplosiva miljön – det vill säga utan värme- eller gnistbildning.

Reparationen måste vara en helt kall process, men samtidigt måste lagningen hålla tillräckligt bra för att klara de hårda arbetsvillkoren på oljefälten.

Ur denna situation föddes Metalock-metoden med kallagning som än i dag används flitigt.

Metalock i aktion

I samarbete med petrokemin världen över

Läs om hur vår erfarenhet av petrokemiindustrin kan hjälpa dig att spara tid och pengar.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster