(sv)
Menu
Sjömilitär

Reparationer och specialistunderhåll på plats för örlogsfartyg

Metalock Engineering har lång erfarenhet av sjömilitär fartygsreparation och modifiering, ofta i projekt som kräver in situ-arbete på fartyg under konstruktion, i aktiv tjänst eller under större renoveringsperioder.

Vi arbetar med alla typer av örlogsfartyg, undervattensbåtar och underhållsfartyg.

Typexempel på tjänster för örlogsfartyg

Följande tjänster är sådana vi ofta utför på örlogsfartyg runtom i världen, i nära samarbete med olika länders flottor och de OEM-tillverkare som tillhandahåller deras maskiner och utrustning. Våra tekniker har specialistkunskaper på de aktuella områdena och har genomgått säkerhetskontroller för att få behörighet att arbeta på örlogsfartyg.

In situ-bearbetning:
Vi använder alla våra in situ-bearbetningsmetoder vid arbeten på sjömilitära projekt.

Kallreparation :
Specialutvecklad kallagning med Metalock-metoden för spruckna och trasiga komponenter i gjutjärn och gjutstål (motorblock) se motorreparation mer detaljer.

Metallsprutning:
Används vid ombearbetning av övre cylinderfoderkragar i dieselmotorer.

Mätteknik:
Rikttjänster.

Orbital bearbetning:
Orbital specialbearbetning av roder, tätning och lagerdiameter på propelleraxlar, vevaxlar på dieselmotorer & och ramlagertappar.

Arborrning:
Specialistarborrning för dieselmotorer, propelleraxeltunnlar, A-ramar, stabilisatorgenomföringar och roderhus.

Läs om hur vår erfarenhet av sjömilitära projekt och arbete med örlogsfartyg kan hjälpa dig att spara tid och pengar.

Fräsning och planing på örlogsfartyg

 • Bearbetning av bestyckningsfästen
 • Sonardomsytor
 • Bestyckningsringar
 • Exocet-fästen
 • Antennfästen
 • DLF-& DHL-fästen
 • PAMMS-silo, övre och nedre yta
 • Phalanx
 • Fästen för Mass-system
 • Automatfästen
 • EOTS-fästen
 • Radarkomponenter och master
 • Ankarspel
 • Tätningsytor på vattentäta dörrar
 • Återställning av spiralhus på gasturbin
 • Maskinbäddar

Metalock i aktion

I samarbete med den sjömilitära sektorn världen över

Vi utför specialistreparationer och underhåll för örlogsfartyg på plats så att du kan spara pengar och tid vid driftavbrott. Kontakta oss nu om du behöver hjälp med någon form av akut reparation.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster