(sv)
Menu
Energi

Reparationer på kraftanläggningar och vattenkraftverk

Den globala infrastrukturen för kraftproduktion är av så stor strategisk vikt att även korta avbrott kan få enorma konsekvenser. Metalock Engineering har lång erfarenhet av att hjälpa anläggningsoperatörer och OEM-företrädare att hålla maskineriet igång.

Effektivare kraftproduktion

Står du inför utmaningen att återställa ett skadat axiallager på en turbin, ombearbeta skadade eller slitna turbinspår eller en skadad tryckring, eller behöver du kanske retroaktivt anpassa eller uppgradera en turbin för att öka drifteffektiviteten?

Oavsett vilken typ av specialistarbete som behöver utföras, kan vi nästan lova att vi har tekniken som sparar både tid och pengar – samtidigt som du slipper demontering av anläggningen och transporten till verkstaden.

Vårt heltäckande tjänsteutbud, dygnet runt-service världen över och oöverträffad branscherfarenhet gör att vi kan leverera kostnadseffektiva reparationer och modifieringar i strategiskt viktig infrastruktur för kraftproduktion.

Som komplement till befintliga tekniker tar vi även fram även skräddarsydda maskiner och processer för att lösa särskilt krävande problem. Det är så vi har vuxit och utvecklats i nästan 70 år – erfarenheter som du drar nytta av.

Läs om hur vår erfarenhet av energisektorn kan hjälpa dig att spara tid och pengar.

Reparationer och underhåll för roterande anläggningsenheter – ångturbiner och vattenturbiner

Metalock hanterar en rad olika typer av roterande anläggningsenheter som används inom kraftproduktion.

Ångturbiner, vattenturbiner, vindturbiner, kompressorer, matarpumpar, havsturbiner och industriturbiner, samt miljövänliga alternativ från återvunna resurser som biomassa, kraftvärme, avfallsförbränning, deponigas – vi arbetar med allt från stort till smått!

 • Arborrning av turbinhus.
 • Bearbetning av flänsytor vid ångingång/-utgång.
 • Fogytor på delningslinjer.
 • Borttagning av bultar i höljen.
 • Bladspetsslipning på plats (roterande och fasta blad).
 • Bearbetning av låg- och högtrycksventiler.
 • Bearbetning av kopplingshål.
 • Bearbetning av lagertappar på turbinrotorer.

Film: Reparation i vattenkraftverk

Vattenkraftsbearbetning

 • Bearbetning av kopplingshål
 • Omprofilering av löphjul
 • Omborrning av skafthål för ledskovel
 • Bearbetning av säkringsplattor
 • Bearbetning av täckytor
 • Riktkontroll av turbiner med laserspårare
 • Lagerbearbetning

Plats:
Askim, Norge

Uppdrag:
Solbergfoss vattenkraftverk, Norge

Utmaning:
Turbinerna lutar cirka 2 mm. Läckage förekommer, drifteffektivitet nere på 75 %.

Lösning:
Ringbearbetning in situ för korrigering av felet – med en tolerans på 0,0–0,1 mm.

En 4 ton tung uppborrnings-/planfräsningsmaskin fördes ner till turbinkammaren. 17 meter under vattenytan.

Maskinen ställdes in för 0,02 mm precision med laserstyrning.

Resultat:
Arbetet utfördes på 21 dagar. Turbinen kan användas i 50 år till, drifteffektiviteten nu 90 %.

Turbinreparation i vattenkraftverk

Metalock i aktion

I samarbete med kraftindustrin världen över

Vårt heltäckande tjänsteutbud, dygnet runt-service världen över och oöverträffad branscherfarenhet gör att vi kan leverera kostnadseffektiva reparationer och modifieringar i strategiskt viktig infrastruktur för kraftproduktion.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster