(sv)
Menu
Mekanisk tillverkning

Mekanisk tillverkning

Vår verkstad är utrustade med ett mycket brett spektrum av maskiner för skärande bearbetning, vilket möjliggör en flexibel och yrkesmässigt kvalificerad tillverkning.

  • Reparations- och underhållsarbeten
  • Tillverkning av nya maskindelar
  • Tillverkning av reservdelar
  • Omarbetning av reservdelar

Ett brett urval av utrustning

Våra verkstäder i Norderstedt och Oberhausen är utrustade med bredast tänkbara sortiment av maskiner för skärande bearbetning, inklusive slipmaskiner med glidbord, ytslipmaskiner, cylindriska slipmaskiner, konventionella arborrmaskiner liksom sådana av CNC-bordstyp, fräsmaskiner, vertikalsvarvar och vertikala uppborrningsmaskiner, svarvar och maskinhyvlar. Denna maskinpark gör att vi kan tillverka komponenter flexibelt och med enorm teknisk kompetens i enlighet med dina personliga önskemål.

Maskinerna och produktionsanläggningarna i kundernas företag brukar utnyttjas till gränsen för sin kapacitet. Inträffar en skada innebär anskaffningen av reservdelar ofta att maskinen måste stängas av, så att det blir stopp i produktionen, vilket leder till minskade intäkter.

En kortfristig, exakt produktion av reservdelar utifrån förlagor eller ritningar är ett mycket intressant alternativ som är till stor fördel för våra kunder. Vi kan naturligtvis även renovera eller reparera komponenter åta oss att utföra enskilda produktionsavsnitt.

Upptäck hur vår mekaniska tillverkningstjänst kan spara tid och pengar åt dig.

Renovering och reparation

Maskiner och produktionsutrustning används ofta till gränsen för sin kapacitet. Vid en skada kan problemet att behöva få tag på reservdelar uppstå. Som ett alternativ kan vi erbjuda snabbtillverkning av reservdelar utifrån förlagor eller ritningar.

Vi kan naturligtvis även renovera och reparera komponenter eller tillverka segment av alla tänkbara slag.

Reparationer

Om det är fel på en maskin, är målet att minimera stilleståndstiden och få igång driften igen så snart som möjligt.

Tyvärr motverkar långa leveranstider för nya verktyg och maskindelar hos tillverkaren detta mål. Att ha reservdelar i lager betraktas som oekonomiskt på grund av höga kostnader för lagerhållning och kapitalbindning. Vi erbjuder ett intressant alternativ: Vi kan reparera eller renovera era defekta komponenter snabbt och kompetent. Med vår välutrustade maskinpark är det mycket som är möjligt för oss.

Vi kan bearbeta komponenter som väger upp till fem ton med våra konventionella eller CNC-styrda svarvar. Våra CNC-borrar kan utföra borrningsarbeten på komponenter som väger upp till tolv ton. Vår maskinpark omfattar även en parallellhyvel och konventionella svarvar som klarar att bearbeta längder på upp till sju meter.

Vid underhåll av moduler eller tillverkning av enstaka komponenter, arbetar våra experter tätt ihop med andra avdelningar.

Tillverkning av nya delar

Vår konstruktionsavdelning kan återskapa en defekt komponent åt dig. Oavsett om det gäller enstaka komponenter eller små serier – vi kan tillverka dina komponenter enligt dina specifikationer. Varje detalj under produktionen utförs i samverkan med dig. Vår avdelning behöver en ritning eller förlaga till komponenten. Utifrån denna tillverkar vi sedan så snabbt som möjligt en del med perfekt passform. Vi ser fram emot att får råda dig i vår detaljlista och att kunna ge dig ett detaljerat erbjudande.

Reservdelar

Det är ofta omöjligt att få tag på reservdelar till äldre modeller på marknaden, eller så går de bara att skaffa som fullständiga moduler. Du kan dock fortfarande använda din verktygsmaskin när en del är defekt. I vår produktionsavdelning, med alla dess möjligheter, kan vi tillverka eller renovera en del till dig, enligt din ritning eller förlaga.

Renovering och reparation av pumpar

Oavsett om det gäller små jordbrukspumpar eller den storskaliga utrustning som används vid kraftproduktion, innebär pumpfel besvär, kostnader och förseningar. Lyckligtvis kan Metalocks reparationsmetoder få igång din pump igen, ge den ytterligare många års tillförlitlig drift och skydda ditt professionella rykte som du arbetat så hårt för att bygga upp.

Om du liknar våra andra pumpkunder världen över, är vi säkra på att du uppskattar den sinnesfrid och kostnadsbesparing som blir följden av vår industriella pumpreparations- och översynstjänst.

Vi specialiserar oss på reparation och renovering på plats eller i våra välutrustade verkstäder när det gäller industripumpar med nedanstående och besläktade användningsområden:

  • Markdränering och bevattning
  • Petrokemisk bearbetning
  • Kraftproduktion
  • Pappersindustri
  • Marina pumpar

Vi kan till och med använda omvänd konstruktion vid pumpreparationer för att lösa riktigt utmanande problem. Det innebär att vi tillverkar och monterar nya reservdelar när de gamla blivit svåra eller omöjliga att få tag på. Vi kan även ytbehandla insidan av pumparna så att de passar till ditt företags särskilda behov och specifikationer. Och naturligtvis installerar vi och driftsätter pumpen när översynen är klar.

Metalock i aktion

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster