(sv)
Menu
Turbinreparationer

Reparation på plats av turbiner för kraftproduktion

Världens behov av energi i alla former växer år efter år. Ångturbiner som drivs av kärnkraft eller fossila bränslen, gasturbiner, vindturbiner, tidvattenturbiner, vattenturbiner måste alla arbeta effektivt vid maximal effekt för att kunna uppfylla det behovet. Att underhålla turbinerna och de anläggningar de hör till är ett omfattande arbete.

Syftet med det hela är att öka drifttiden mellan de planerade avbrotten och minimera risken för haveri och det är där vi kan bistå!

Att uppnå optimal tillgänglighet

Oplanerade driftavbrott betyder globala kostnader på miljoner dollar varje år för reparation och ersättning av anläggningsdelar, stilleståndstider och förlorad produktion.

Metalock Engineering-koncernen erbjuder tjänster med specialistteknik på plats som stöd och underhåll för anläggningar och maskiner för att ge optimal maskintillgänglighet. Vi arbetar för alla de största tillverkarna av kraftproduktionsanläggningar i världen, liksom för kraftproduktionsföretagen själva.

Se hur vår erfarenhet av reparationer på fältet kan hjälpa dig spara tid och pengar.

Vi hjälper till att hålla lamporna tända

Vi finns här för att hjälpa till att hålla lamporna tända och utför arbeten på alltifrån enheter på 1 000 MW till små fabrikskraftverk.

Maskiner tillverkade av General Electric, Siemens, Toshiba, Hyundai, Mitsubishi, Elliott Turbo, Ansaldo, Allen Steam Turbines, Wood Group, ABB, Andritz, Voith och BBC.

Maskiner i drift hos Chevron, EDF, ExxonMobil, Shell, BP, Apache, Petromasila, Nexen, SSE, Scottish Hydro, GDF Suez, Innogy, International Power, Aramco and K-Electric.

Vi ger hjälp och stöd åt de tekniker som arbetar med modifiering och reparation av turbiner under planerade eller akuta driftavbrott, var som helst i världen.

Reparation på plats av kraftverksturbiner

Vi kan erbjuda följande grundläggande turbinreparationstjänster på plats med kort varsel, när som helst, var som helst:

Skärande bearbetning på plats

  • Orbital bearbetning och slipning av lagertappar på turbinrotorer 
  • Arborrning av turbinhus, cylindrar och tillhörande tätningsytor vid uppgradering och modifiering (inklusive bladrotsbearbetning med koniska pinnfräsar)
  • Komplex CNC-bearbetning av fogytor på cylindrar för uppgradering av instrumentering
  • Skärande bearbetning (vertikal och horisontell) av fogytor på delningslinjer till höljen
  • Slipning av höljen till fasta turbinblad och slipning av rotorbladspetsar
  • Omprofilering av ventilsäten
  • Uppborrning av hål för kopplingsbultar
  • Alla slags borrning, gängskärning, tappborrning eller bearbetning av flänsytor

Metallagning med tvärkilar

Metalock-kallreparationer (metallagning med tvärkilar) av sprickor eller brott på turbincylindrar, pumphöljen, lagerhus och andra, tillhörande komponenter av gjutjärn eller gjutstål.

Mättekniska tjänster

Plats:
Göteborg, Sverige

Uppdrag:
Vindturbiner, hela världen

Utmaning:
Att avverka lika mycket material som vikten av en medelstor bil från ett solitt arbetsstycke genom svarvning, med konstant, hög kvalitetsstandard.

Lösning:
Metalock har utvecklat specialmaskiner för svarvning med 8 mm ingreppsdjup av ringar med en vikt på upp till 4 ton och 2,5 meter i diameter.

Varje ring kontrolleras med ultraljud för att säkerställa att de är helt fria från defekter.

Resultat:
3 000 ringar per år gör det möjligt att bygga 1 500 vindturbiner, vilket ger världen renare energi utan utsläpp.

Vindturbinsreparationer över hela världen

Maximal säkerhet. Maximal effekt.

I mer än 50 år har vi bidragit till att hålla kraftverk i drift med maximalt effektuttag utan att riskera säkerheten. Hos oss arbetar bara personer med ett högt utvecklat säkerhetsmedvetande och med rätt behörighet för att kunna utföra kompetent arbete på det säkra och effektiva sätt som förväntas inom den internationella industrin.

Ett lag med stor erfarenhet 

Kontinuerliga kontroller och regelbundet underhåll är två nödvändiga hörnstenar när det gäller att skapa miljövänliga tillverkningsprocesser. Vi har ett mycket erfaret lag med tekniker som arbetar tätt ihop med offshore- och landbaserade operatörer/OEM-företag vid reparationer och uppgraderingar av ång- och gasturbiner. All vår personal känner väl till arbetsmiljön ute på fältet och vilka krav som ställs på dem att uppfylla programmets mål.

Engagemang för kunden

Vi står till tjänst 24 timmar om dygnet alla veckans dagar. Med våra tekniker strategiskt utplacerade över hela Metalock Engineering-koncernen, alltid redo att med kort varsel resa vart som helst i världen, klarar vår organisation att snabbt ta itu med akuta haverisituationer 365 dagar om året. Våra turbinreparationer utförs med absolut toppmodern utrustning och av vårt ytterst kompetenta lag med tekniker som arbetar på plats för att få jobbet gjort på ett säkert och effektivt sätt.

Metalock i aktion

Se hur vår erfarenhet av reparationer på fältet kan hjälpa dig spara tid och pengar.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster