(pl)
Menu

Zakład Alcan w Rogerstone, obróbka okien w obudowie walcarki

Głównym celem dokonywanej obróbki było odtworzenie powierzchni pionowych płyt trudnościeralnych oraz modyfikacja okien obudowy walcarki w klatce H4 w celu umożliwienia zamontowania bloków „E”. Zdjęcie przedstawia zwiększenie szerokości okna, po obu stronach jednocześnie, w ramach dokonanej modyfikacji.

Zakład Alcan w Rogerstone, obróbka okien w obudowie walcarki

Klient nie tylko pogratulował firmie Metalock Engineering sprawnej i profesjonalnej pracy w ramach przygotowań do poważnej modernizacji walcowni Alcan Rolled Products w Rogerstone, ale zadanie zostało wykonane 24 godziny przed planowanym terminem. Kontrakt, który pozyskała firma Metalock, mimo silnej międzynarodowej konkurencji, obejmował rozległe prace w zakresie obróbki mechanicznej na miejscu na pięciu klatkach walcowniczych podczas letniego przestoju.

Projekt

W ostatnich latach firma Metalock Engineering podjęła się realizacji wielu podobnych projektów w hutach stali i aluminium na całym świecie. Dzięki temu firma dysponuje obecnie szerokim asortymentem zaprojektowanych przez siebie specjalistycznych przenośnych urządzeń do obróbki obudów walcarek na miejscu. Narzędzia zostały opracowane tak, aby zapewniały dużą szybkość usuwania metalu, stałą dokładność w ramach dopuszczalnych przez producentów maszyn zakresów odchyleń oraz wszechstronność, umożliwiającą ich dostosowanie do wszystkich rozmiarów klatek walcowniczych.

W walcowni gorącej Alcan głównym celem dokonywanej obróbki było odtworzenie powierzchni pionowych płyt trudnościeralnych oraz modyfikacja okien obudowy walcarki w klatce H4 w celu umożliwienia zamontowania bloków „E”. Umożliwiają one operatorom wykonywanie zgięć na walcach roboczych i zapewniają stałą grubość produktu w całej walcarce o szerokości 88 cali.

Naprawy w stalowni

Ze względu na ograniczony czas przestoju zakładu, firma Metalock Engineering zaprojektowała przyrządy obróbkowe i urządzenia do frezowania, aby umożliwić jednoczesne wykonywanie operacji na oknach po stronie operatora i napędu. Okna obudowy zostały obrobione na pełną wysokość 4,3 metra i szerokość 356 mm, aby zwiększyć szerokość okna z 1524 mm do 1536 mm, usuwając równe ilości materiału z każdej strony. Wykonano również dodatkowe wycięcia, aby zamontować nowe bloki „E”, zwiększając szerokość okna do 1618 mm na 920 mm o 44 mm głębokości nad i pod linią przejścia.

Oprócz obróbki powierzchni czołowych okien, firma Metalock musiała wywiercić i nagwintować 136 otworów w zakresie od M16 do M24 w obszarach bloków „E”. We wszystkich przednich powierzchniach od strony operatora konieczne było wykonanie kolejnych 72 otworów na zatrzaski utrzymujące walce na miejscu oraz wsporniki łącznika do wymiany walców. Przed przestojem zakładu firma Metalock zaprojektowała i wykonała serię specjalnych przyrządów obróbkowych typu szynowego oraz szybkich maszyn do wiercenia i gwintowania, które znacznie skróciły czas potrzebny na wykonanie wszystkich operacji.

Firma Metalock dokonała również obróbki podstawy klatek H4 i H5 walcarki. Miała ona na celu uzyskanie płaskiej, równej i odpowiadającej pionowym oknom podstawy.

Podobna modernizacja została zaplanowana dla walcowni zimnej i w tym celu firma Metalock wykonała rowki klinowe o szerokości 80 mm i głębokości 20 mm w każdym ze słupów obudowy w klatkach 7, 8 i 9. Zamiast dużych bloków „E” w nowych rowkach klinowych miał być zamontowany podobny system, opracowany tak, aby powodował mniej zakłóceń w pracy walcarki.

Zespół odpowiedzialny za obróbkę na miejscu

Aby wykonać wszystkie operacje w wyznaczonym czasie, firma Metalock Engineering wysłała na miejsce zespół 25 inżynierów. Po zakończeniu projektu główny inżynier Alcan Rolled Products, Sandy Fraser, pochwalił zespół Metalock za jego profesjonalizm, bezpieczne praktyki pracy i zdolność do bardzo dobrej integracji w tym zatłoczonym obszarze walcowni.

Czy potrzebujesz świadczonej na całym świecie, dostępnej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencji inżynieryjnej?

Grupa Metalock Engineering jest uznaną firmą oferującą usługi w zakresie napraw urządzeń mechanicznych, posiadającą udokumentowane doświadczenie w zakresie napraw, konserwacji, modyfikacji i modernizacji urządzeń na całym świecie.

Offices located in:

Click to zoom in and view the office details

Skontaktuj się

Jak możemy pomóc? Oferujemy dostępną na całym świecie, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu interwencję w sytuacji kryzysowej Wybierz z poniższych opcji, aby skontaktować się z nami.

Wyślij zapytanie Lokalizacje biur Szybki kontakt Wolne miejsca pracy