(sv)
Menu

Bearbetning av öppningar i valsverkshus hos Alcan i Rogerstone, Storbritannien

Den huvudsakliga bearbetningen bestod i att återställa de vertikala slitplåtarnas yta och modifiera öppningarna i valsverkshuset för valsverk H4, så att man skulle kunna montera E-block. Bilden visar hur man breddar öppningen på båda sidorna samtidigt för denna åtgärd.

Bearbetning av öppningar i valsverkshus hos Alcan i Rogerstone, Storbritannien

Metalock Engineering fick inte bara beröm av kunden för sitt effektiva och professionella arbete inför en större modernisering hos Alcan Rolled Products i Rogerstone i Storbritannien, utan uppgiften slutfördes också 24 timmar tidigare än planerat. Kontraktet, som Metalock fick i stor multinationell konkurrens, innebar omfattande bearbetning på plats av fem valsverk under sommarstängningen.

Projektet

Under de senaste åren har Metalock Engineering genomfört ett stort antal liknande projekt i stål- och aluminiumverk runt om i världen. En fördel med detta är att Metalock nu har ett stort utbud av bärbar specialutrustning från egen konstruktion för arbete på plats med valsverkshus. Verktygen har utvecklats för att möjliggöra metallavverkning med hög hastighet och konstant noggrannhet inom anläggningstillverkarnas toleranser. Dessutom kan de anpassas för valsverk i alla storlekar.

I varmvalsverket hos Alcan bestod den huvudsakliga bearbetningen i att återställa de vertikala slitplåtarnas yta och förändra valsverkshusens öppningar för valsverk H4, så att E-block skulle kunna monteras. Dessa gör det möjligt för operatörerna att böja arbetsvalsarna och säkerställa en jämn tjocklek på den valsade produkten i det 88 tum breda valsverket.

Reparationer av stålverk

På grund av de snäva tidsgränserna för anläggningens avstängning hade Metalock Engineering konstruerat jiggar och fräsanordningar för att kunna bearbeta öppningarna på både operatörs- och maskinsidan samtidigt. Man bearbetade öppningarna i valsverkshusen i sin fulla höjd på 4,3 m och 356 mm av bredden för att öka öppningsbredden från 1524 mm till 1536 mm genom att bearbeta bort lika mycket från varje sida. För att skapa plats åt de nya E-blocken gjorde man ytterligare utskärningar över och under passagen. Utskärningarna var 920 mm höga, 44 mm djupa och ökade öppningsbredden till 1618 mm.

Förutom att bearbeta öppningsytorna måste Metalock borra och gänga 136 hål i storlekar från M16 upp till M24 där E-blocken skulle monteras. Ytterligare 72 hål krävdes i de främre ytorna på operatörssidan för montering av spärrhakar som skulle hålla valsarna på plats och av spindelhållare för valsbyten. Före avstängningen konstruerade och tillverkade Metalock speciella borrjiggar i form av skenor samt maskiner för höghastighetsborrning och gängskärning, vilket avsevärt minskade den tid som gick åt för all borrning och gängskärning.

Metalock bearbetade också fundamenten för valsverken H4 och H5 i anläggningen. Det gjorde man för att se till att fundamenten var plana, jämna och korrekta i förhållande till de vertikala öppningarna.

En liknande modernisering planerades även för kallvalsverket och Metalock skar därför till 80 mm breda och 20 mm djupa kilspår i alla husstolparna för valsverk 7, 8 och 9. I stället för stora E-block skulle ett liknande system, som skulle leda till mindre störningar i valsverket, monteras och placeras i de nya kilspåren.

Bearbetningsteam på plats

För att se till att alla åtgärder skulle kunna genomföras inom utsatt tid hade Metalock Engineering ett team med 25 ingenjörer på plats. När projektet var avslutat berömde Alcan Rolled Products chefsingenjör Sandy Fraser teamet från Metalock för dess professionalism, säkra arbetsmetoder och goda förmåga att integrera sig i ett mycket hektiskt område av valsverket.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster