(sv)
Menu

Renovering av bottenplåtar för motorer

  • Kundproblem: Maskinbasplattorna kan vara ojämna vilket i sin tur gör att den roterande utrustningen som sitter på basplattorna blir feljusterad. Detta leder till att komponenterna slits ut och maskinerna går sönder.
  • Ingreppsområde: Med en laserspårare mäter Metalock hela ytan på basplattan för att fastställa hur den avviker från den tolerans som krävs. Sedan ställs en bärbar fräsmaskin in med hjälp av laserspåraren för att jämna ut och ombearbeta ytan i syfte att avlägsna minsta möjliga mängd material som krävs för att återställa ytan så att den ligger inom den nödvändiga toleransen.
  • Vi klarar:
    • Alla mått & lt; 8 m
    • Planhet: 0,05 mm/m; parallellitet: 0,05 mm
    • Ytfinhet: Ra = 3,2 μm

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster