(sv)
Menu

Ytbearbetning av flänsar

 • Kundproblem: Efter en viss tid av drift kan flänsarna ha ytdefekter som orsakar läckor i tryck-, vätske- eller gaskretsarna.
 • Vårt arbetsområde: Ytbearbetning av flänsförband i alla storlekar. Skapa spår, axelansatser eller fogskarvar.
 • Vi klarar:
  Alla dimensioner.
  Koncentricitet < 0,05 mm.
  Vinkelräthet, planhet < 0,05 mm.
  Ytfinhet Ra = 1,6 μm.

Snabb service vid akuta maskinhaverier dygnet runt, världen över

Metalock Engineering är en världsomspännande industrikoncern med lång erfarenhet av kvalitetsreparationer och underhåll av mekanisk utrustning, skräddarsydda modifieringar och uppgraderingar.

Offices located in:

Click to zoom in and view the office details

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt