(sv)
Menu

Ytbearbetning av flänsar

 • Kundproblem: Efter en viss tid av drift kan flänsarna ha ytdefekter som orsakar läckor i tryck-, vätske- eller gaskretsarna.
 • Vårt arbetsområde: Ytbearbetning av flänsförband i alla storlekar. Skapa spår, axelansatser eller fogskarvar.
 • Vi klarar:
  Alla dimensioner.
  Koncentricitet < 0,05 mm.
  Vinkelräthet, planhet < 0,05 mm.
  Ytfinhet Ra = 1,6 μm.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster