(sv)
Menu

Formpress

Styrskenornas ytor måste fräsas om på grund av stort slitage.

Vertikal montering av fräsmaskinens bäddar på två stolpar av den breda dragpressen och samtidig omfräsning av fyra glidbanor för slider, med mindre än 45 graders ställvinkel.

Fräsning av 145 x 3200 mm glidbanor med två stycken 4000 mm fräsbäddar. Parallellitet och vinkelavvikelse från referensytorna: 0,1/1000 mm.

Dessutom frästes flera funktionella ytor på stolparnas insida med en 1500 mm fräsbädd.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster