spacer graphic
Välj språk (sv)

SSAB Oxelösund har de senaste åren anlitat Metalock Engineering för flera projekt. Vilken är den främsta orsaken till att ni återkommer till dem?

– De lyckas driva projekten och klara tidsplanerna på ett bra sätt. De har bra kommunikation och har gjort samma typ av jobb ett antal gånger. Det är en fördel att det är samma personer som utför jobben då de är väl insatta i vår verksamhet och vet vad som krävs i projekten. Vi har ett bra samarbete som har utvecklats väl, berättar Karl Bergenlid, delprojektledare och beställare på SSAB Oxelösund.

 

Vad betyder Metalocks branschkunskap och förståelse för er verksamhet för er?

– Det är viktigt, både kvalitetsmässigt och säkerhetsmässigt. De är vana att jobba i vår miljö som bland annat omfattar tunga lyft och arbete på hög höjd.

 

Under underhållsstoppet förra året bytte ett team på 36 man från Metalock bland annat ut 158 meter traversbanor där balken är 3,5 meter hög och balkdelarna kan väga närmare 100 ton. Vilka var de största utmaningarna i det projektet?

– Tidsplanen på två veckor var en utmaning då den var ganska tajt. Arbetet komplicerades även av att det var svåråtkomligt på flera ställen. Jobben utfördes på hög höjd, vilket gjorde att det gick åt mycket ställningar och de var tvungna att använda fallskydd. Det är ett arbete som innebär betydande risker och att utföra det på ett säkert sätt är en utmaning, särskilt med tanke på att flera intressenter verkar på samma område och att det bedrivs dygnet runt. Det innebär även logistiska utmaningar och ställer krav på god arbetsledning.

 

Hur nöjda är ni med resultatet?

– Det kostar oss väldigt mycket pengar att stå stilla. Att man lyckas hålla hög säkerhet och klara tidsplanen på ett bra sätt betyder väldigt mycket för SSAB. Metalock levererar alltid med hög kvalitet och vi kommer att anlita dem även vid nästa underhållsstopp, avslutar Karl Bergenlid.