spacer graphic
Välj språk (sv)

Från och med den 1 september 2017 har Metalock Engineering Sweden AB (Org. nr. 556054-7340) fusionerats upp i Midroc Metalock AB (Org. nr. 556471-2734). Metalock Engineering Sweden AB är nu upplöst och Midroc Metalock AB är nu er leverantör.

Från och med den 1 september 2017 har Metalock Engineering Sweden AB (Org. nr. 556054-7340) fusionerats upp i Midroc Metalock AB (Org. nr. 556471-2734). Metalock Engineering Sweden AB är nu upplöst och Midroc Metalock AB är nu er leverantör.

Vi gör detta för att samordna och förbättra samarbetet i hela Metalockgruppen gällande gemensamma affärer och investeringar.

För dig som kund innebär det inga förändringar i vår leverans. Eventuella frågor besvaras av mig alternativt Tomas Hedegärd, 010-470 72 17

Med vänliga hälsningar / Best Regards
Johan Lundgren
General Manager