spacer graphic
Välj språk (sv)

 

Metalocks verksamhet utgörs till stor del av att med hög precision bearbeta maskinkomponenter på produktionsanläggningar inom en rad industrisektorer. Vare sig det gäller planerade eller akuta produktionsstopp är tiden en kritisk faktor då varje timma som produktionen står still har en negativ inverkan på kundens rörelseresultat.

Genom automatisering av arbetsmoment uppnår Metalock högre tids- och kostnadseffektivitet. Det gäller inte minst fräsning som utförs i väldigt många av uppdragen. Metalock har en fyraxlig och en femaxlig setup för mobil CNC-fräsning som kan monteras upp på plats enligt kundens önskemål. Det är i det närmaste unikt.

– On-site bygger vi upp fräsarna med prismor, servomotorer, spindlar och verktyg, berättar Magnus Andreasson, On-site-tekniker och specialist på CNC-bearbetning på Metalock Engineering Sweden.

Programmering on-site

För att styra fräsarna använder Metalock styrsystemet Sinumerik 840D sl från Siemens, ett av de ledande varumärkena på marknaden. Utifrån kundens ritning av konturen programmeras de med Siemens mjukvara ShopMill eller med CAD/CAM-programmet Edgecam från Planit Group. Även om programmeringen inte är det som tar längst tid i ett projekt så är den avgörande för slutresultatet och ingår i den noggranna planeringen och förberedelserna inför varje projekt.

– Det gäller att man programmerar utifrån den utrustning teamet har med sig och att programmet gör rätt radiekompensationer och ger rätt skärdata, tillägger han. 

Teknikerna kan även skapa program på plats hos kunden i de fall förutsättningarna förändras eller det tillkommer jobb.

– Det gör våra mobila team extremt flexibla och ökar tids- och kostnadsvinsten för kunden ytterligare, kommenterar Magnus Andreasson.