(sv)
Menu

Omslipning av torkcylindrar på plats sparar värdefull tid åt Curtis Fine Papers

Metalock Engineerings specialkonstruerade slipmaskin monteras på en dorn som sträcker sig över cylindrarnas längd. Sliphuvudet placeras radiellt och fixeras för att det endast ska kunna komma i kontakt med just den cylinder som ska slipas om.

Omslipning av torkcylindrar på plats i pappersbruket Curtis Fine Papers i Storbritannien

Metalock Engineering har gjort det möjligt för Curtis Fine Papers att snabbt sätta igång sina maskiner igen och återuppta produktionen av obestruket tryck-, skriv- och säkerhetspapper av hög kvalitet med minimal stilleståndstid.

Specialkonstruerade verktyg

Metalock Engineerings specialkonstruerade verktyg består av en ihålig dorn som sätts fast i varje ände av torkpartiets cylinderfästen. Slipmaskinen är monterad på denna dorn och kan inte bara röra sig fram och tillbaka längs dornen, vilket gör att hela torkcylinderns längd täcks, utan den kan också roteras 360 grader.

Omslipning på plats

För att möjliggöra en snabb återgång till produktionen slipades pappersbrukets torkcylindrar om på plats på mindre än 30 procent av den tid som hade behövts för en traditionell nedmontering och omslipning.

De flesta torkcylindrar som används inom pappersindustrin är ånguppvärmda hålcylindrar av nodulärt gjutjärn med spegelblank yta. För att se till att de förblir rena under normal produktion 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, ligger en schaberklinga an mot cylindern.

Men under en längre tid är det ändå möjligt att skräp fastnar mellan klingan och cylindern. Detta kan skada eller repa cylindern, vilket i sin tur kan ge märken på den pappersbana som körs, särskilt på vissa av de fina papper som Curtis tillverkar. Dessa brister leder till kassationer och pappersförluster.

För att åtgärda dessa brister måste man slipa en skadad cylinder lite grann, men eftersom en pappersmaskin kan ha så många som 30 sammanlänkade kuggdrivna cylindrar av olika storlek i två uppsättningar kan en viss cylinder vara extremt svår att ta bort utan att hela maskinen måste demonteras. Det kan ta sju dagar att demontera en maskin, ta ut en cylinder, transportera bort den för omslipning och sedan montera tillbaka allt när cylindern kommer tillbaka.

Slipmaskin för torkcylindrar

Under de senaste åren har Metalock Engineering slipat om sju torkcylindrar åt Curtis Fine Papers. De har varit mellan 1,22 m och 1,32 m i diameter och mellan 2,5 m och 2,8 m långa. Tack vare att Metalock använder sin specialkonstruerade maskin för slipning av torkcylindrar på plats kan pappersbruket återgå till drift inom två dagar.

Under inställningen placeras sliphuvudet radiellt och fixeras för att det endast ska kunna komma i kontakt med just den cylinder som ska slipas om. När sliphuvudet är på plats fixeras det, och slipbandet spänns och kommer i lätt kontakt med cylindern. Torkmaskinen startas för att rotera den skadade cylindern. Slipningen fortsätter tills ytan är rengjord i hela sin längd och man till sist uppnår den spegelblanka yta som krävs för att fint papper ska kunna produceras.

Eftersom försäkringsbolagen betraktar torkcylindrar som tryckkärl, måste torkcylindrarna inspekteras och omvärderas efter en omslipning innan maskinen tas i bruk igen.

Ta reda på hur vår erfarenhet inom pappersindustrin kan hjälpa dig att spara tid och pengar.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster