(sv)
Menu

Metalock arborrar och planfräser på QinetiQs trimaran RV Triton

Forskningsfartyget RV Triton testas för att bedömas om den är lämplig för den brittiska kungliga flottan. Under byggfasen arborrade Metalock Engineering propelleraxeltunneln, de övre och nedre rodergenomföringarna samt framdrivningskomponenterna åt QinetiQ. (Foto med tillstånd av QinetiQ.)

Arborrning av propelleraxeltunnel åt Vosper Thornycroft i Southampton, Storbritannien

Forskningsfartyget RV Triton, som har designats, konstruerats och ägs av QinetiQ, genomgår för närvarande omfattande sjöprovningar. En av dessa undersökningar syftar till att bedöma om trimaranen är lämplig för att uppfylla den brittiska kungliga flottans krav på det framtida ytstridsfartyg som ska tas i bruk 2023 och ersätta typ 23. När den tidigare brittiska försvarsforskningsmyndigheten Defence Evaluation and Research Agency (DERA) delades upp grundades företaget QinetiQ av den större delen. En del av undersökningen går också ut på att bedöma trimaranens sjöduglighet och konstruktion jämfört med en konventionell enskrovsbåt. Att använda en trimaran som modell för ett krigsfartyg är ett radikalt avsteg från traditionell skeppsbyggnad och försöksprogrammet följs noga av andra flottor.

Över 60 års erfarenhet

Metalock Engineering har utfört mekaniska reparationer inom industri i nästan 60 år och har under den tiden samlat på sig stor erfarenhet av bearbetning på plats.

Arborrmaskiner för speciella ändamål

Vosper Thornycroft utförde byggnationen för QinetiQ och behövde någon som kunde utföra flera arborrnings- och planfräsningsarbeten på konstruktionen. Vosper Thornycroft valde Metalock Engineering för att utföra de olika arbetsuppgifterna, eftersom man hade samarbetat tidigare och var övertygad om att det skulle ge ett lyckat resultat.

En av Metalocks specialkonstruerade arborrmaskiner användes för att arborra propelleraxeltunneln till en diameter på 401 mm och en längd på 730 mm samt den främre delen till en diameter på 610 mm för det uppblåsbara tätningshuset. Arborrmaskinen har en ihålig del och är utformad på ett sätt som möjliggör snabba och exakta inställningar enligt förutbestämda referenssystem, som i detta fall ofta utgörs av växellådan med svänghjul eller ett referensmärke på ett skott.

Bearbetning på plats

Samma arborrstång användes sedan i en annan uppsättning för att på plats bearbeta den övre rodergenomföringen till en yta av 500 mm x 700 mm, den nedre rodergenomföringen i två steg till en diameter på 592 mm och 598 mm och den övre ytan till en diameter på 655 mm för en tätning.

Med hjälp av mindre arborrutrustning arborrade och planfräste Metalock också sidoskrovets framdrivningskonstruktion på babords- och styrbordssidan till 320 mm i diameter och 50 mm djup samt bearbetade skrovets yta till 430 mm i diameter.

Metalock Engineering har utfört mekaniska reparationer inom industri i nästan 60 år och har under den tiden samlat på sig stor erfarenhet av bearbetning på plats. Tekniken sparar pengar, eftersom man inte behöver demontera och flytta maskinerna för att transportera dem till en verkstad för reparation. I stället kommer Metalock Engineering och utför arbetet på plats, och det var denna expertis som Vosper Thornycroft efterfrågade för RV Triton.

Ta reda på hur vår erfarenhet av arbete inom marin- och offshoreindustrin kan hjälpa dig att spara tid och pengar.

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt Lediga tjänster