(sv)
Menu

Ökad kapacitet efter rivning av torkar

Metalock Engineering hjälper Nordens största bioraffinaderi att öka produktiviteten. En kostnadseffektiv rivning av de gamla torkarna har gett plats för nya med 25 procents högre produktionskapacitet.

15-06-2018

Metalock Engineering hjälper Nordens största bioraffinaderi att öka produktiviteten. En kostnadseffektiv rivning av de gamla torkarna har gett plats för nya med 25 procents högre produktionskapacitet.

Metalock Engineering har lång tradition av underhålls- och entreprenörsjobb inom processindustrin. En av kunderna är Nordens största bioraffinaderi, Lantmännen Agroetanol på Händelö i Norrköping.

Där framställs varje år cirka 230 000 kubikmeter etanol och 180 000 ton proteinfoder. Även koldioxiden från fermenteringen tas till vara och blir till kolsyra hos grannen AGA-Linde.

Fermenterar 600 000 ton spannmål

Totalt fermenterar Agroetanol ca 600 000 ton spannmål per år. Men innan spannmålen kan bli till etanol torkas den i fabrikens fyra stora roterande torkugnar.

De är 24 meter långa och har en diameter på fyra meter. Och trots att 60 ton spannmålsmassa passerar genom torkarna varje timma har de länge varit underdimensionerade för verksamheten. Därför beslutade företaget att ersätta dem med nya. Som har 25 procents högre produktionskapacitet.

Stort ingrepp under produktion

Uppdraget att riva de två första torkarna gick till Metalock Engineering.

– Det var stora pjäser som var inbyggda i relativt nya lokaler. Och för att få ut dem var vi tvungna att plocka ner dem i sina beståndsdelar. Som vägde allt från 20 ton och neråt, berättar Jonas Brandt, projektledare på Metalock Engineering.

Det gällde för övrigt hela anläggningen kring varje tork. Som även omfattade cykloner, omrörare, motorer, transportband etc.

– Varje rivning innebar ett ganska omfattande ingrepp i fabriken. Samtidigt som produktionen pågick för fullt alldeles intill, kommenterar Jonas Brandt.

Tuber kapades med gas

I varje tork sitter över 200 tuber som hettas upp med vattenånga.

Under rivningen kapades de med gas.

– Vi prövade först med termisk lansering. Där tre till fyra tusen grader het oxygengas används. Men det blev för dyrt och ineffektivt i det här fallet. Istället använde vi gasbrännare med skärmunstycke för att

Snabb service vid akuta maskinhaverier dygnet runt, världen över

Metalock Engineering är en världsomspännande industrikoncern med lång erfarenhet av kvalitetsreparationer och underhåll av mekanisk utrustning, skräddarsydda modifieringar och uppgraderingar.

Offices located in:

Click to zoom in and view the office details

Kontakta oss

Hur kan vi stå till tjänst? Vi erbjuder akutservice dygnet runt, världen över. Välj från alternativen nedan för att kontakta oss.

Skicka förfrågan Kontor Snabbkontakt